Aanbieding!

Zombicide Green Horde

 73,50

Uitverkocht

Artikelnummer: 889696007285 Categorieën: , , , Tags: ,

Beschrijving

Min leeftijd: +14
Aantal spelers 1 a 6
Gem speelduur 60 min

Dit vervolg op Zombicide: Black Plague brengt spelers terug in een wereld van dodelijke middeleeuwse fantasie, deze keer gevuld met geïnfecteerde orcs en goblins die overlevenden aan de ultieme test zullen onderwerpen. Deze groene dreiging is niet alleen sterker dan hun menselijke tegenhangers, maar ze hebben ook de neiging zich te verzamelen in enorme hordes die de overlevenden in een hinderlaag lokken wanneer ze dit het minst verwachten.

Het speelt zich af in hetzelfde middeleeuwse tijdperk als Black Plague en spelers zullen de rol aannemen van Survivors die de schuifelende, ondode dreiging op alle mogelijke manieren willen verslaan.

In Green Horde kunnen maximaal zes spelers meedoen aan de strijd om te overleven. Ze zullen hun krachten bundelen en samenwerken om hun doelen te bereiken en tegen alle verwachtingen in in leven te blijven. Fans van de Zombicide-serie zijn bekend geworden met de Walkers, Runners, Fatties en Abominations die rondscharrelen, op zoek naar slachtoffers. Maar de wezens waarmee ze te maken krijgen zijn niet alleen zombiemensen, het zijn zombie-orcs! De Survivors zullen een breed scala aan middeleeuwse uitrusting moeten aanschaffen als ze deze angstaanjagende vijanden willen overleven. Zombie-Orcs zijn sterker dan de klassieke zombie en vormen een grotere uitdaging voor zelfs doorgewinterde veteranen die op ondoden jagen.

Een nieuwe uitdaging voor de Survivors is de Horde. Het vertegenwoordigt een groeiende groep Orc-zombies die klaar staan ​​om op een onverwachte locatie het bord te betreden en de Survivors in een hinderlaag te lokken. Terwijl zombiekaarten met het Horde-symbool worden getrokken, wordt één extra zombieminiatuur van hetzelfde type opzij gelegd, die gezamenlijk de Horde vormt. Ze worden op hun plaats vergrendeld totdat een “Enter the Horde!” kaart wordt getrokken, waardoor de Horde op het bord verschijnt. Iedere Overlevende die op eigen kracht in de buurt van dit zwervende gevaar wordt betrapt, kan zich het beste haastig terugtrekken.

Met zulke bedreigende nieuwe vijanden zullen de Survivors hun handen vol hebben aan de strijd tegen de Groene Horde. Gelukkig hebben ze een aantal nieuwe wapens en spreuken aan hun zijde om de rottende massa te helpen bestrijden. Dingen als de Lava Burst, het Noorse Zwaard en de Bone Kukri zullen allemaal nuttig zijn bij het hacken van een roedel ondoden. Oh, en als ze te dicht bij elkaar komen, kunnen de Survivors ze altijd raken met de katapult… (hadden we de katapult niet genoemd?).

Zombicide: Green Horde bevat tien nieuwe uitdagende missies, met enkele van de zwaarste scenario’s waarmee een Survivor ooit te maken heeft gehad. Nu nieuw terrein, zoals richels en waterpoelen, en de altijd aanwezige dreiging van de Groene Horde opduikt, zal het team hun routes zorgvuldig moeten plannen. Soms is het beter om problemen te vermijden dan er direct mee aan de slag te gaan! Zombicide: Green Horde is het volgende hoofdstuk in de steeds evoluerende wereld van Zombicide. Er is geen rust voor de overlevenden als ze hopen zich een weg te banen naar nieuwe hoop en een nieuw begin.

This sequel to the smash hit Zombicide: Black Plague will bring players back into a world of deadly medieval fantasy, this time filled with infected orcs and goblins who will put survivors to the ultimate test. This green menace is not only stronger than their human counterparts, but they also tend to gather into massive hordes that ambush the survivors when they least expect it. Uncover the many surprises the Green Horde has in store for you!

They were a brave people, living on the edge of the Orcish lands?on the Western frontier. It was a rough country, where nature grows wild, and the weather can change at a moment’s notice. They fought with the brutish Orcs many times, withstanding raids on their villages and fields. Never once, in all those battles, did they consider leaving for safer regions of the world. This was their land, their ancestor’s land. Generations had grown up in its green forests and fields, taking what the earth gave them, and defending what was theirs. But the Orcs were relentless, becoming bolder and bolder as time went on.

When the plague hit, it wasn’t long before the Orcs became infected. All it took was one bite, and the sickness spread through their ranks like wildfire. What the plague robbed the Orcs of in intelligence, agency, and personality, it replaced with a single-minded goal: destroy the living and feast on their flesh. The Orcs band together now, a pack, a horde. They travel the countryside, attacking the towns they come across, but now stealing some crops or a cow or two doesn’t suffice. They’re not satisfied until the people of the village are dead… or perhaps worse, undead.

A new challenge for the Survivors is the Horde. It represents a growing group of Orc zombies that are ready to enter the board in an unexpected location and ambush the Survivors. As zombie cards with the Horde symbol are drawn, one extra zombie miniature of the same type is set aside, collectively forming the Horde. They will be locked into place until an “Enter the Horde!” card is drawn, spawning the Horde on the board. Any Survivor caught on their own near this roving menace would best beat a hasty retreat.

With such menacing new foes, the Survivors are going to have their hands full dealing with the Green Horde. Luckily, they’ll have some awesome new weapons and spells on their side to help combat the rotting masses. Things like the Lava Burst, the Norse Sword, and the Bone Kukri will all be helpful when hacking through a pack of the undead. Oh, and if they should gather together too tightly, the Survivors can always hit them with the catapult…(did we not mention the catapult?).

Zombicide: Green Horde includes ten new challenging quests, featuring some of the toughest scenarios a Survivor has ever had to face. With new terrain, like ledges and water holes, and the ever-present threat of the Green Horde making an appearance, the team will have to plan their routes carefully. Sometimes avoiding trouble is better than facing it head on! Zombicide: Green Horde is the next chapter in the ever-evolving world of Zombicide. There’s no rest for the Survivors if they hope to battle their way to a new hope and a new beginning.