Aanbieding!

Vengeance

 63,50

Uitverkocht

Artikelnummer: 764575016407 Categorieën: , , , Tags: ,

Beschrijving

Min leeftijd: +14
Aantal spelers 1 a 4
Gem speelduur 30 a 120 min

Stap in de schoenen van een held die is geslagen en gemarteld door een of meer van de vier bendes in het spel. Je wint door je held op te bouwen, bendeholen te verkennen om de slechteriken te vinden die je onrecht hebben aangedaan, en vervolgens bloedige wraak te nemen door middel van actievolle vechtsequenties die bestaan ​​uit op dobbelstenen gebaseerde puzzels.

Wraak wisselt af tussen montagebeurten en vechtbeurten. In montagebeurten genezen en upgraden spelers hun helden door middel van nieuwe vaardigheden en items. Ze gaan ook op zoek naar bendeholen om de bazen te vinden die hen onrecht hebben aangedaan en nemen wraak op hen in de gevechtsbeurt.

De gevechtsbeurt is het hart van het spel. Spelers kiezen een van de gescoute bendeholen met daarin een baas die hen onrecht heeft aangedaan en stormen het bendehol binnen om bloedige wraak te nemen. Spelers krijgen OP’s voor het doden van de baas, het opruimen van het hol van alle volgelingen of, voor maximale punten, beide. Spelers hebben drie beurten om dit te doen en heelhuids het hol te verlaten.

Gevechten zijn in feite op dobbelstenen gebaseerde puzzels. In elke ronde van het gevecht gooien de spelers een set dobbelstenen en bepalen ze de volgorde waarin ze de gegooide resultaten spelen. Met upgradevaardigheden en items kunnen spelers dobbelsteenresultaten voor anderen ruilen of een aantal resultaten aan elkaar rijgen om vijandige combo’s uit te voeren. Upgrades werken er dus aan om het geluk van de dobbelsteenworp te verminderen, waardoor spelers meer controle krijgen over hun gevechtsacties.

Spelers scoren punten door bazen te doden die hen onrecht hebben aangedaan, d.w.z. door het figuur op hun wraakkaart te matchen met een van de verdekte Boss-kaarten die aan elk hol zijn bevestigd en/of door alle handlangers van een bende te verwijderen die overeenkomen met de kleur van een wraakkaart die ze hebben. in het spel hebben.

Aan het einde van het spel scoren spelers ook bonusoverwinningspunten via drie missiekaarten in het spel.

Step into the shoes of a hero that has been bashed and tortured by one or more of the four gangs in the game. You win by building up your hero, scouting gang dens to find the baddies who wronged you, then taking bloody revenge through action-packed fight sequences made up of dice based puzzles.

Vengeance alternates between montage turns and fight turns. In montage turns, players heal and upgrade their heroes through new abilities and items. They also go out scouting gang dens to find the bosses who wronged them and take revenge on them in the fight turn.

The fight turn is the heart of the game. Players pick one of the scouted gang dens containing a boss who has wronged them and burst into the gang den to exact bloody revenge. Players gain VPs for killing the boss, clearing the den from all the minions or, for maximum points, both. Players have three turns to do this and get out of the den in one piece.

Fights are basically dice-based puzzles. In each round of the fight, players roll a set of dice and decide the order in which they play the rolled results. Upgrade skills and items allow players to swap die-results for others or string together a number of results to perform enemy-slapping combos. Upgrades thus work towards mitigating the luck of the die-roll, giving players more control over their Fight actions.

Players score points by killing bosses who wronged them, i.e., matching the figure on their vengeance card with one of the face down Boss cards attached to each den and/or by clearing all minions of a gang which matches the color of a vengeance card they have in play.

At the end of the game players also score bonus victory points through three mission cards in play.