Aanbieding!

The Manhattan Project Energy Empire

 56,50

Uitverkocht

Artikelnummer: 091037681195 Categorieën: , , , Tags: ,

Beschrijving

Min leeftijd: +13
Aantal spelers 1 a 5
Gem speelduur 60 a 120 min

UIT DE AS VAN DE OORLOG KOMEN NATIES AAN DE MACHT IN HET ATOMISCHE TIJDPERK. Elke speler neemt de controle over een natie die strijdt om de macht in het laatste deel van de 20e eeuw. Ze bouwen de industrie, de handel en de overheid van hun land op door hulpbronnen te verwerven, structuren te bouwen en energiebronnen aan te boren. De olieprijs stijgt en kernenergie is de golf van de toekomst. “Energy Empire” speelt zich af in hetzelfde “universum” als “The Manhattan Project”, maar is een op zichzelf staand spel en geen uitbreiding.
De grootste bedreiging in het Energy Empire is niet oorlog, maar onzekere mondiale gevolgen, die het gevolg zijn van neveneffecten van industrialisatie en vervuiling. Aan veel acties zijn kosten verbonden. Dus naarmate landen ijveriger worden, vergroten ze ook de hoeveelheid vervuiling in het milieu. Zorgvuldig gebruik van wetenschap kan de schadelijke gevolgen van de industrie verzachten en kan ook mondiale crises helpen voorkomen.
“Energy Empire” maakt gebruik van mechanismen voor het plaatsen van werknemers, het bouwen van tableaus en het beheren van hulpbronnen. Bij elke beurt kan een speler kiezen tussen WERKEN of GENEREREN. Tijdens een werkbeurt speelt een speler een enkele arbeider op het hoofdbord en gebruikt vervolgens arbeiders en energie om kaarten op zijn tableau te activeren. Spelers kunnen energie besteden aan het gebruiken van een bezette ruimte op het hoofdbord, zodat geen enkele ruimte ooit volledig geblokkeerd wordt. Tijdens een Generate-beurt kunnen spelers hun energievoorraad vernieuwen door ‘energiedobbelstenen’ te gooien die kernenergie, steenkool, olie, zonne-energie en andere vormen van energie vertegenwoordigen.
Op zichzelf staande game, onderdeel van de The Manhattan Project-lijn van Minion Games.

FROM THE ASHES OF WAR, NATIONS RISE TO POWER IN THE ATOMIC AGE. Each player takes control of a nation struggling for power in the latter part of the 20th century. They build up their nation’s industry, commerce, and government by acquiring resources, building structures, and tapping sources of energy. The price of oil is going up, and nuclear energy is the wave of the future. “Energy Empire” is set in the same “universe” as “The Manhattan Project”, but is a stand-alone game, not an expansion.
The major threat in Energy Empire is not war, but uncertain global impacts, that result from side effects of industrialization and pollution. Many actions come with a cost. So, as nations become more industrious, they also increase the amount of pollution in the environment. Careful use of science can mitigate the harmful effects of industry, and can also help avert global crises.
“Energy Empire” uses worker placement, tableau-building, and resource management mechanics. On each turn, a player can choose to either WORK or GENERATE. On a work turn, a player plays a single worker on the main board, then uses workers and energy to activate cards in their tableau. Players may spend energy to use an occupied space on the main board, so no spaces are ever completely blocked. On a Generate turn, players get to renew their supply of energy by rolling “energy dice” that represent nuclear, coal, oil, solar, and other forms of energy.
Stand alone game, part of The Manhattan Project line from Minion Games.