Aanbieding!

Shadows of Brimstone Forbidden Fortress – core set

 130,00

Slechts 1 resterend op voorraad

Artikelnummer: 9781941816424 Categorieën: , , , Tags: ,

Beschrijving

Min leeftijd: +12
Aantal spelers 1 a 4
Gem speelduur 120 min

Shadows of Brimstone: Forbidden Fortress is een nieuw kerkercrawl-avontuurbordspel in de Shadows of Brimstone-serie. Het kan op zichzelf worden gespeeld, als een op zichzelf staand spel, of het kan worden gebruikt in combinatie met alle andere Shadows of Brimstone-producten! Het is volledig compatibel, in elk opzicht!

Spelers kruipen in de huid van moedige helden en vechten tegen een vloedgolf van kwaadaardige wezens en demonen die hun wereld zijn binnengevallen! Speel als de stoere Samurai Warrior, gebruik je beheersing van de Katana en je bushido-erecode om je vijanden in de strijd te verslaan, de behendige en dodelijke ninja Assassin, die stealth en snelheid als wapens gebruikt, de Reizende Monnik, een lid van een oude Yamabushi Orde gewijd aan het bestrijden van bovennatuurlijke wezens waar ze ook gevonden kunnen worden, en de krachtige en mystieke tovenares, die Elementaire Magik hanteert om haar vijanden te verpletteren

De helden spelen zich af in het feodale Japan en moeten het Verboden Fort trotseren; een feodaal kasteel overspoeld met allerlei demonen, geesten en monsters, geïnspireerd door de Japanse mythe en legende. De enorme Oni, rode beestachtige ogres die gigantische knuppels hanteren, sluipen door de gangen, terwijl dodelijke Tengu-zwaardmeesters met hun ravenvleugels uit de lucht neerdalen om de Helden aan te vallen. Legioenen van Samurai Dishonored Dead staan ​​op uit het graf, en kronkelende zure tentakels barsten uit de vloer om zuur te spugen en zich met hun vlijmscherpe tanden te voeden met de Helden. Maar in het hart van het fort liggen de meest angstaanjagende en epische vijanden van allemaal; de Harionago, een spookachtige, demonische vrouw, omhoog gehouden door de kronkelende strengen van haar bezielde haar, dat ook wordt gebruikt om de Helden te verstrikken en te snijden met zijn gemene weerhaken, en het torenhoge Levende Standbeeld, bezeten door de Duisternis om zich los te maken van zijn paaltjes, die grote schade aanrichten en het kasteel vernielen dat het ooit moest beschermen!

Spelkenmerken

Inclusief 27 uit meerdere delen bestaande hard plastic spelminiaturen op 32 mm schaal voor de helden en vijanden.
Meeslepende avonturen en verhaalgestuurde gameplay, met behulp van de Shadows of Brimstone™ Game Engine.
Volledig coöperatief, waarbij alle spelers samenwerken tegen het spel zelf
Dynamisch gegenereerde avonturen, 12 verschillende missies en 4 unieke helden met veel aanpassingsmogelijkheden, de game is ontworpen voor enorme herspeelbaarheid.
Ingebouwd campagnesysteem om je Hero-personages van game tot game te behouden, nieuwe items tijdens je avonturen te vinden en nieuwe vaardigheden en capaciteiten te verwerven naarmate je hoger in level komt.
Helden bezoeken een feodaal Japans dorp tussen de missies om voorraden aan te vullen en opnieuw te bevoorraden voor het volgende avontuur, waarbij ze een mini-avontuur in de stad beleven.
Dubbelzijdige kaarttegels bevatten een Japans fort aan de ene kant en de Buik van het Beest Andere Wereld aan de achterkant, zodat de Helden kunnen verkennen; ze stappen door een glinsterend portaal en zetten hun avonturen voort in een buitenaardse wereld in een enorm levend wezen.
Meer dan 250 spelkaarten, een volledige set prachtig geïllustreerde, dubbelzijdige kaarttegels, een groot aantal dobbelstenen en fiches, en alle grote Hero- en Enemy-recordbladen die nodig zijn om te spelen
Bevat een cd-soundtrack met originele muziek, gemaakt om de sfeer te bepalen tijdens het spelen.

Shadows of Brimstone: Forbidden Fortress kan op zichzelf worden gespeeld als een op zichzelf staand spel, of kan worden gebruikt in combinatie met alle andere Shadows of Brimstone-producten die al beschikbaar zijn! Het is volledig compatibel, in elk opzicht! Voor nieuwe spelers zal Forbidden Fortress een geweldige introductie zijn in de wereld van Shadows of Brimstone, en voor ervaren spelers voegt het een heleboel nieuwe inhoud toe, waaronder twee gloednieuwe werelden om te verkennen: de Japanse kastelen en tempels van het Forbidden Fortress en een levende wereld in een enorm wezen in de Belly of the Beast. Het bevat ook een gloednieuwe set Helden en Vijanden die je aan je games kunt toevoegen. Met de optie om je Helden te starten in het feodale Japan of het Oude Westen, of een gemengd gezelschap van Helden te hebben, afkomstig uit beide werelden, zijn de mogelijkheden eindeloos!

Shadows of Brimstone: Forbidden Fortress is a new dungeon crawl adventure board game in the Shadows of Brimstone series. It can either be played on its own, as a stand-alone game, or it can be used in combination with any and all of the other Shadows of Brimstone products! It is fully compatible, in every way!

Players take on the role of courageous Heroes, fighting back a tide of evil creatures and demons that have invaded their world! Play as the stalwart Samurai Warrior, using your mastery of the Katana and your bushido code of honor to defeat your foes in combat, the nimble and deadly ninja Assassin, using stealth and speed as weapons, the Traveling Monk, a member of an ancient Yamabushi order devoted to fighting supernatural creatures wherever they may be found, and the powerful and mystic Sorceress, who wields Elemental Magik to crush her enemies

Set in Feudal Japan, the Heroes must brave the Forbidden Fortress; a feudal castle overrun with all manner of Demons, Ghosts, and Monsters inspired by Japanese myth and legend. The massive Oni, red beast-like ogres wielding giant clubs, stalk the halls, while deadly Tengu sword masters descend from the skies with their raven wings to attack the Heroes. Legions of Samurai Dishonored Dead rise from the grave, and writhing Acidic Tentacles burst from the floor to spit acid and feed on the Heroes with their razor sharp teeth. But at the heart of the fortress lie the most terrifying and epic foes of all; the Harionago, a ghostly, demonic woman, held aloft by the twisting strands of her animated hair, which is also used to entangle and slash at the Heroes with its vicious barbs, and the towering Living Statue, possessed by Darkness to break away from its posts, wreaking havoc and smashing the castle it was once built to protect!

Game Features

Includes 27 multi piece hard plastic, 32mm scale game miniatures for the Heroes and Enemies.
Immersive adventures and story driven gameplay, using the Shadows of Brimstone™ Game Engine.
Fully Cooperative, with all of the players working together against the game itself
Dynamically generated adventures, 12 different Missions, and 4 unique Heroes with many options for customization, the game is designed for massive replayability.
Built-in Campaign system for keeping your Hero characters from game to game, finding new items on your adventures and gaining new skills and abilities as you go up in level.
Heroes visit a Feudal Japanese Village between mission to re-stock and re-supply before the next adventure, having a mini-adventure in town.
Double-sided Map Tiles include a Japanese Fortress on one side and the Belly of the Beast OtherWorld on the back side for the Heroes to explore; stepping through a shimmering portal and continuing their adventures in an alien world inside of a massive living creature.
Over 250 game cards, a full set of beautifully illustrated, double-sided Map Tiles, a host of dice and counters, and all of the large Hero and Enemy record sheets needed to play
Includes a CD Soundtrack of original Music, created to set the mood while playing.

Shadows of Brimstone: Forbidden Fortress can be played on its own as a stand-alone game, or it can be used in combination with any and all of the other Shadows of Brimstone products already available! It is fully compatible, in every way! For new players, Forbidden Fortress will make a great introduction to the world of Shadows of Brimstone, and for veteran players, it adds a ton of new content, including two brand new Worlds to explore – the Japanese castles and temples of the Forbidden Fortress and a living world inside a massive creature in the Belly of the Beast. It also includes a brand new set of Heroes and Enemies to add to your games. With the option of starting your Heroes in Feudal Japan or the Old West, or having a mixed party of Heroes, drawn from both worlds, the possibilities are endless!