Aanbieding!

Plus Ultra The Court of the Emperor Charles V

 37,00

Uitverkocht

Artikelnummer: 5904262001216-1 Categorieën: , , , Tags: ,

Beschrijving

Min leeftijd: +12
Aantal spelers 2 a 4
Gem speelduur 60 a 90 min

We zijn in de 16e eeuw. Karel V is uitgeroepen tot koning van zijn Spaanse bezittingen en tot keizer van het Heilige Roomse Rijk. De opstand van de comuneros in Castilië is neergeslagen en nu bevindt de koning zich op een goed moment om zijn expansionistische ambities uit te voeren. De vorming van een imperium begint.

De Nieuwe Wereld is zojuist ontdekt en er worden verkennings- en veroveringsmissies naartoe gestuurd. Kolonies en nederzettingen worden gebouwd, nieuwe soorten onbekende specerijen worden naar de Oude Wereld gebracht en veel goud en zilver worden gestolen naar de inwoners van dat verre land. Het is een bloeiende tijd voor valentijnen.

Ondertussen worden er in de rest van Europa bloedige oorlogen gevoerd en worden tonnen goud uit de Nieuwe Wereld uitgegeven om de kracht van het rijk tegenover de rest van de Europese naties en ketters te houden. De Katholieke Kerk confronteert onder het schild van de keizer de protestantse Reformatie om de katholieke hegemonie op het Oude Continent te behouden.

In Plus Ultra: The Court of the Emperor Charles V speelt elke speler de rol van een ambitieuze edelman aan het hof van Karel V. De wereld is vol kansen voor degenen die dapper genoeg zijn om hun horizon te verbreden.

Het doel is om rijkdom en reputatie voor het rijk te verzamelen om de aandacht van de keizer te trekken en een Grandee van het rijk te worden. Om dit te bereiken kunnen de spelers gebruik maken van de invloed van de verschillende karakters die ze in elke spelronde selecteren. De kardinaal, de veldwachter, de onderkoning, de veroveraar, de admiraal en de koning zijn enkele van hen.

In Plus Ultra zijn er meerdere wegen naar de overwinning: je kunt handelen met goederen uit de Nieuwe Wereld, de Kerk financieren, de verovering van Amerika beginnen, vechten tegen andere Europese landen… en dat allemaal gebaseerd op een gameplay van selectie van acties via 9 karakters. De selectie en volgorde van uitvoering van acties geeft interessante strategische opties voor de spelers.

We are in the 16th century. Charles V has been proclaimed king of his Spanish possessions and emperor of the Holy Roman Empire. The revolt of the comuneros in Castilla has been put down and now the king is in a good moment to carry out his expansionist aspirations. The forge of a empire is beginning.

The New World has just been discovered and missions of exploration and conquest are sent there. Colonies and settlements are built, new sorts of unknown spices are brought to the Old World and lots of gold and silver are stolen to natives of that far land. It’s a thriving age for valients.

Meanwhile bloody wars are waged in the rest of Europe and tons of the New World gold is spent to hold the force of the empire in front of the rest of the european nations and heretics. Catholic Church confronts under the Emperor’s shield the Protestant Reformation in order to hold the Catholic hegemony in the Old Continent.

In Plus Ultra: The Court of the Emperor Charles V each player plays the role of a ambitious noble of Charles V’s court. The world is full of opportunities for those brave enough to expand their horizons.

The goal is to collect wealth and reputation for the Empire in order to attract attention of the Emperor and become a Grandee of the Realm. To achieve this the players can use the influence of the different characters which they select in each game round. The cardinal, the constable, the viceroy, the conqueror, the admiral and the king are some of them.

In Plus Ultra there are multiple paths to the victory: you can trade with New World goods, finance the Church, start the conquest of The Americas, fight against other european nations… all of that based in a gameplay of selection of actions through 9 characters. The selection and order of realization of actions gives interesting strategic options for the players.