Aanbieding!

Folded Space Paladins of the West Kingdom Insert

 14,00

Uitverkocht

Artikelnummer: 3800500972800 Categorieën: , , Tags: , ,

Beschrijving

Min leeftijd: +14
Aantal spelers x
Gem duur 60 a 240 min

Opmerking: inzet ontworpen voor games met externe doosafmetingen van 23,1 x 23,1 x 7,0 cm.
gevouwen ruimte-inzetorganisator paladijnen van het westelijke koninkrijk
Inzetstuk compatibel met Paladins of the West Kingdom®. Het ontwerp biedt zowel efficiënte opslag als verbeterde gameplay. Veel van de bakken kunnen tijdens het spel worden gebruikt en ze helpen enorm bij het opzetten en opruimen. De regels en borden fungeren als deksel bovenop de bakjes.
Houd er rekening mee dat vanwege de behoefte aan ruimte voor kaarten in de hoes en het aantal kaarten dat in het spel zit, het deksel 2,3 cm omhoog gaat als de doos volledig gevuld is. Meer informatie hierover hieronder.
Er zijn twee kaartspellen voor de paladin-, stedelingen- en outsider-kaarten, inclusief alle Kickstarter-promokaarten. En een apart bakje voor verticale opslag van alle kleine kaartjes. Er is ruimte voor alle kaarten om in te sleeven. Er zijn drie bakjes voor de meeple-fiches en één groot bakje voor de zilveren munten en proviand. Het munt- en proviandbakje biedt bovendien voldoende ruimte om de voor het spel beschikbare metalen munten op te bergen. Zoals hierboven vermeld, kunnen veel van de laden tijdens het spel worden gebruikt om de componenten te ordenen en de toegang voor alle spelers gemakkelijk te maken. Wanneer u het spel opruimt en de doos inpakt, plaatst u eerst de startspelermarkering op een van de kaartspellen. Plaats vervolgens alle speelborden op de bakjes die als deksel fungeren. Plaats hier bovenop het regelboek. Hierdoor wordt het deksel van de doos volledig tot aan de bovenkant gevuld en is verticale opslag mogelijk. Wanneer de doos volledig is ingepakt, komt de deksel 2,3 cm omhoog, maar door de neutrale toon van de bodem van de doos heeft dit niet zoveel invloed op het uiterlijk van de doos op de plank. Dit product bestaat uit een flat-pack van 3 Evacore-platen. De trays moeten in elkaar worden gezet, wat snel en leuk is, met gewone PVA-lijm. Gedetailleerde instructies zijn inbegrepen in het pakket.

Note: Insert designed for game with external box dimensions of 23.1 x 23.1 x 7.0 cm.
folded space insert organizer paladins of the west kingdom
Insert compatible with Paladins of the West Kingdom®. The design provides both efficient storage and improved game play. Many of the trays can be utilised during the game, and they greatly aid set-up and clear-away times. The rules and boards act as a lid on top of the trays.
Note that due to the need for space for sleeved cards, and the quantity of boards included in the game, the lid will lift by 2.3 cm when the box is fully loaded. More info on this below.
There are two decks for the paladin, townsfolk and outsider cards, including all the Kickstarter promo cards. And a separate tray for vertical storage of all the small cards. There is space for all cards to be sleeved. There are three trays for the meeple tokens, and one large tray for the silver coins and provisions. The coin and provisions tray also has sufficient space to store the metal coins available for the game. As mentioned above many of the trays can be used during the game to organise the components and make access by all players easy. When clearing the game away and packing the box, first place the start player marker on top of one of the card decks. Then place all the game board goes on top of the trays acting as a lid. On top of these place the rulebook. This fills the box lid squarely to the top and allows for vertical storage. When fully packed the lid will be raised by 2.3 cm, though due to the neutral tone of the box base this does not affect too much the way the box looks on the shelf. This product consists of a flat-pack of 3 Evacore sheets. The trays require assembly, which is quick and fun, using ordinary PVA glue. Detailed instructions are included in the package.