Aanbieding!

Nusfjord

 45,00

Uitverkocht

Artikelnummer: 029877035274 Categorieën: , , Tags: ,

Beschrijving

Min leeftijd: +12
Aantal spelers 1 a 5
Gem speelduur 20 a 100 min

Nusfjord is een rustig vissersdorpje in de Lofoten-archipel in Noord-Noorwegen. Vijftig jaar geleden bloeiden de zaken als de kabeljauw kwam paaien. Tegenwoordig is Nusfjord meer een museum dan een dorp, met minder dan honderd inwoners. Stel je voor hoe mooi deze plek moet zijn dat je een vergoeding moet betalen om zelfs maar naar de huizen te kijken. Vroeger passeerden cruiseschepen deze lange en nu grotendeels verlaten eilandwereld.

In de tijdsperiode waarin het spel Nusfjord zich afspeelt, zag het er heel anders uit. Zeilschepen domineren de fjord. De rotsen rond Nusfjord zijn bedekt met bomen. Als eigenaar van een groot visserijbedrijf in Nusfjord op de Lofoten-archipel is het jouw doel om de haven en het omringende landschap te ontwikkelen. Om daarin te slagen moet je je vloot vergroten, het bos ontginnen, nieuwe gebouwen oprichten en de lokale leiders tevreden stellen. Anderen doen dit natuurlijk ook, dus de concurrentie is groot.

Net als bij Agricola en Ora et Labora heeft Nusfjord een mechanisme voor het plaatsen van arbeiders, waarbij elke speler begint met drie arbeiders die hij op een centraal bord plaatst om bepaalde acties te activeren. Of een speler nu een bos op zijn eigen bord wil kappen, een nieuwe kotter wil kopen of een gebouw wil bouwen, hij moet een arbeider op het juiste veld plaatsen – wat alleen mogelijk is als er ruimte beschikbaar is voor deze arbeider. Geld is schaars, en een van de snellere en gemakkelijkere manieren om daaraan te komen is door aandelen van uw eigen bedrijf op de markt te brengen. Deze risicovolle actie kan de moeite waard zijn, want als u erin slaagt deze aandelen zelf te kopen, heeft u doorgaans geld gewonnen en geen nadelen ondervonden; Als een tegenstander deze aandelen echter verwerft, moet u hem/haar laten profiteren van uw zuurverdiende vangsten op zee. De dorpsoudsten willen misschien ook hun eigen deel van jouw vangst, vooral als je ze hebt bezocht om bepaalde acties in het dorp te ondernemen. Als je dus niet oppast, kan je vangst volledig in de handen van anderen terechtkomen en je kamp zal leeg zijn.

Nusfjord is a tranquil fishing village in the Lofoten archipelago in northern Norway. Fifty years ago, business was blooming when the codfish would come for spawning. Today, Nusfjord is more of a museum than a village, with less than a hundred people living there. Imagine how beautiful this place must be given that you must pay a fee to even look at the houses. Cruise ships used to pass by this long and now mostly abandoned island world.

In the time period in which the game Nusfjord is set, things looked quite different. Sailing ships dominate the fjord. The rocks around Nusfjord are covered in trees. As the owner of a major fishing company in Nusfjord on the Lofoten archipelago, your goal is to develop the harbor and the surrounding landscape, and to succeed you must enlarge your fleet, clear the forest, erect new buildings, and satisfy the local elders. Others do this as well, of course, so the competition is steep.

As with Agricola and Ora et Labora, Nusfjord has a worker placement mechanism, with each player starting with three workers that they place on a central board to trigger certain actions. Whether a player wants to clear a forest on their own board, buy a new cutter, or construct a building, they must place a worker on the appropriate space — which is possible only if room is available for this worker. Money is scarce, and one of the quicker and easier ways to get it is to place shares of your own company on the market. This risky action could be worthwhile because if you succeed in buying these shares yourself, you have usually won money and not suffered any disadvantages; however, if an opponent acquires these shares, then you must allow them to benefit from your hard-earned catches at sea. The village elders might want their own share of your catch as well, especially if you’ve visited them to take certain actions in the village, so if you don’t take care, your catch could end up entirely in the hands of others and your camp will be empty.