Aanbieding!

Normandy ’44

 55,00

Uitverkocht

Artikelnummer: 817054010882 Categorieën: , , , Tags: ,

Beschrijving

Min leeftijd: +14
Aantal spelers 2 a 3
Gem speelduur 420 min

Tweede editie

Normandy ’44 is een spel voor 2, 3 of 4 spelers op regimentsniveau over de D-Day-landingen op 6 juni en de veldslagen die de daaropvolgende 21 dagen in Normandië woedden. Tijdens deze cruciale periode hadden de Duitsers hun enige kans om de geallieerde invasie terug te dringen voordat het overwicht van geallieerde mannen en materiaal de uitkomst zeker maakte. Gedurende deze periode vocht het Amerikaanse 1e leger over het schiereiland Cotentin en veroverde de belangrijkste haven van Cherbourg, terwijl Britse troepen het grootste deel van de Duitse pantserdivisies bij Caen overnamen.

Het spel maakt gebruik van een vereenvoudigd Ardennes ’44-systeem: Move, Fight en Reserve Movement. Alle niet-tankbataljonseenheden worden beoordeeld op troepenkwaliteit, terwijl alle pantsereenheden een tankbeoordeling hebben. In elk gevecht worden deze beoordelingen gebruikt om verschuivingen voor de aanvaller of verdediger te bieden. Andere belangrijke verschuivingen worden verzorgd door luchtmacht, marinesteun, artillerie en/of Tiger-tanks.

Het spel bevat een campagnespel met 22 beurten, een toernooiscenario met 7 beurten dat zich richt op de geallieerden die de stranden met elkaar verbinden, en een scenario over de strijd op het schiereiland en de verovering van Cherbourg. Daarnaast zijn er regels om het spel met 3 of zelfs 4 spelers te laten spelen.

Spelschaal:
Draai: 1 dag
Kaart: ongeveer 2,3 mijl/3,8 km per vakje
Eenheid: Bataljons tot Brigades

Spelinhoud:
Eén kaart van 22 x 34 inch
Twee werkbladen (456 9/16″ dubbelzijdig bedrukte werkbladen)
Eén regelboek van 32 pagina’s
Twee gevechts- en terreinhulpkaarten (2-zijdig)
Vier opzet-/versterkingskaarten (drie enkelzijdig, één dubbelzijdig)
Eén 6-zijdige dobbelsteen

Complexiteit: laag tot gemiddeld
Speelduur: 3 uur

Second edition

Normandy ’44 is a 2, 3, or 4-player, regimental level game of the D-Day landings on June 6th and the battles that raged in Normandy for the next 21 days. During this crucial period the Germans had their only chance to push back the Allied invasion before the preponderance of Allied men and material made the outcome certain. During this period, the U.S. 1st Army fought across the Cotentin Peninsula and captured the major port of Cherbourg while British forces took on the bulk of of the German panzer divisions near Caen.

The game uses a simplified Ardennes ’44 system: Move, Fight and Reserve Movement. All non-tank battalion units are rated for Troop Quality, while all armor units have a Tank Rating. In each battle these ratings are used to provide shifts for either the attacker or defender. Other important shifts are provided by air power, naval support, artillery and/or Tiger tanks.

The game includes a 22 turn Campaign game, a 7-turn Tournament Scenario that focuses on the Allies linking up the beaches, and a scenario covering the battle in the peninsula and the capture of Cherbourg. In addition, there are rules for allowing 3 or even 4 players to play the game.

Game Scale:
Turn: 1 day
Map: approx 2.3 miles /3.8 km per hex
Unit: Battalions to Brigades

Game Contents:
One 22 x 34″ map
Two countersheets (456 9/16″ dual-side printed counters)
One 32 page rulebook
Two Combat & Terrain Player Aid Cards (2 sided)
Four Set-up/Reinforcement Cards (three 1-sided, one 2-sided)
One 6-sided dice

Complexity: low to intermediate
Playing Time: 3 hours