Aanbieding!

Nippon

 47,00

Uitverkocht

Beschrijving

Min leeftijd: +12
Aantal spelers 2 a 4
Gem speelduur 60 a 120 min

Japan besluit tijdens de Meiji-periode – een gesloten, geïsoleerd en feodaal land – te veranderen in een moderne verwesterde staat. Het rijk stuurt afgezanten naar vreemde landen, haalt technici en geleerden uit het Westen, bouwt een netwerk van spoorwegen en brengt een buitengewoon snelle industriële revolutie tot stand.

De natie en de keizer rekenen op de steun van de Grote Vier, de grote conglomeraten die opkomen met grote macht en enorme controle over de Japanse economie. Ze heten Zaibatsu en hun invloed op de Meiji-keizer en hun belang op het lot van Japan is ongelooflijk groot.

Nippon is een Area Majority Game waarin spelers Zaibatsu controleren en proberen hun machtsnetwerk te ontwikkelen door te investeren in nieuwe industrieën, hun technologische kennis te verbeteren, goederen naar het buitenland te verzenden of deze te gebruiken om aan lokale behoeften te voldoen, en hun invloed en macht te vergroten. zij houden toezicht op het tijdperk van snelle industrialisatie van Japan.

De basis van de grote Zaibatsu waren de traditionele zijdeateliers, maar al snel diversifieerden de conglomeraten hun invloed en macht en bouwden ze een complexe structuur van onderling verbonden bedrijven op, waardoor ze gigantische spelers werden in het nieuwe industriële tijdperk van de wereld. Elke speler neemt de leiding over een van deze grote bedrijven en probeert deze te ontwikkelen om te groeien en macht te verwerven.

Om het spel te winnen moeten spelers zorgvuldig kiezen in welke soorten industrie ze willen investeren om de meeste invloed op de Japanse eilanden te krijgen. Elke actie die wordt ondernomen, helpt om hun eigen pad naar nieuwe kansen te banen.

Nippon is een snel economisch spel met uitdagende beslissingen, dat zich afspeelt in een belangrijke periode in de Japanse geschiedenis en wanneer een nieuwe grote natie wordt geboren.

Japan during the Meiji period—a closed, isolated, and feudal country—decides to change into a modern westernized state. The Empire sends emissaries to foreign nations, brings technicians and scholars from the west, builds a network of railroads, and achieves an outstandingly fast industrial revolution.

The nation and Emperor count on the support of the Great Four, the big conglomerates that emerge with great power and massive control over the Japanese economy. They are called Zaibatsu, and their influence on the Meiji Emperor and importance on the fate of Japan is incredibly high.

Nippon is an Area Majority Game in which players control Zaibatsu and try to develop their web of power by investing in new industries, improving their technological knowledge, shipping goods to foreign countries or using them to satisfy local needs, and growing their influence and power as they oversee the era of rapid industrialization of Japan.

The foundations of the big Zaibatsu were the traditional silk workshops, but soon the conglomerates diversified their influence and power, building a complex structure of interconnected companies that made them giant players in the world’s new industrial era. Each player takes the reins of one of these big corporations and tries to develop it in order to grow and achieve power.

To win the game, players must carefully choose which types of industry to invest in to get the most influence over the Japanese islands. Every action that is taken helps to forge their own path to new opportunities.

Nippon is a fast-paced economic game with challenging decisions, set during an important time in Japanese history, and when a new great nation is born.