Aanbieding!

Nanty Narking

 37,00

Uitverkocht

Artikelnummer: 5900741508993 Categorieën: , , Tags: ,

Beschrijving

Min leeftijd: +14
Aantal spelers 2 a 4
Gem speelduur 60 min

Nanty Narking is een Victoriaans bordspel vol humor en podsnappery dat de bekende bestseller van Martin Wallace opnieuw introduceert. Diep ondergedompeld in de wereld van de literatuur van Dickens en Doyle, zijn de kaartgebeurtenissen in het spel nu gekoppeld aan echte en fictieve personages en plaatsen in Londen. Meer specifiek hebben alle spellocaties, gebeurtenissen en personages, na een nauwgezette analyse van inspiraties die werden gevonden en geïdentificeerd in de historische Engelse literatuur, een nieuwe identiteit gekregen die overeenkomt met die gevonden in de vorige editie van het spel. Op deze manier behoudt het spel zijn aantrekkelijkheid voor het gevestigde publiek, maar breidt het zijn bereik uit naar een breed scala aan mensen die over het algemeen geïnteresseerd zijn in de geschiedenis en literatuur van de Victoriaanse periode.

De actie vindt plaats op de kaart van Londen, waarbij spelers hun volgers en gebouwen op het bord plaatsen door middel van kaartspel. Elk van de 132 kaarten is uniek en ‘de kaarten brengen het spel tot leven, omdat ze de meeste beroemde personages bevatten die in de verschillende boeken zijn verschenen. De regels zijn relatief eenvoudig: speel een kaart en doe wat er staat. De meeste kaarten hebben meer dan één actie, en je kunt ervoor kiezen om sommige of al deze acties uit te voeren. Met sommige kaarten kun je ook een tweede kaart spelen, zodat je acties aan elkaar kunt koppelen” (Martin Wallace). Aan het begin van het spel trekt elke speler een geheime persoonlijkheid met specifieke overwinningsvoorwaarden, wat betekent dat je nooit zeker weet wat de andere spelers moeten doen om te winnen. Je moet je doel bereiken en tegelijkertijd proberen te voorkomen dat anderen winnen!

Nanty Narking is a Victorian board game of wit and podsnappery that reintroduces the well-known bestseller of Martin Wallace. Immersed deeply in the world of Dickens’s and Doyle’s literature, the card events in the game are now tied to real and fictional characters and places in London. More specifically, following a scrupulous analysis of inspirations that were found and identified in historical English literature, all game locations, events, and characters have received new identities corresponding to the ones found in the previous edition of the game. This way the game retains its attractiveness to the established audience, but expands its reach to a wide range of people generally interested in history and literature of the Victorian period.

The action takes place on the map of London, with players placing their followers and buildings on the board through card play. Each of the 132 cards is unique, and “the cards bring the game to life as they include most of the famous characters that have appeared in the various books. The rules are relatively simple: Play a card and do what it says. Most cards have more than one action on them, and you can choose to do some or all of these actions. Some cards also allow you to play a second card, so you can chain actions” (Martin Wallace). At the beginning of the game, each player draws a secret personality with specific victory conditions, which means that you can never be sure what the other players need to do in order to win. You need to fulfill your goal while also trying to prevent others from winning!