Aanbieding!

Kingswood

 29,50

Slechts 1 resterend op voorraad

Artikelnummer: 864170000372 Categorieën: , , Tags: ,

Beschrijving

Min leeftijd: +10
Aantal spelers 1 a 5
Gem speelduur 15 a 45 min

De koning heeft de meest prominente stadsgilden bijeengebracht en hen een uitdaging gegeven: het omliggende bos van monsters bevrijden. Het verslaan van monsters zal je gilde wijdverbreide roem en glorie opleveren!

Spelers besturen om de beurt de avonturiers van het gilde die zich door het dorp verplaatsen. Het doel van het reizen naar verschillende locaties is om nieuwe bronnen op te bouwen of uw bestaande bronnen op te frissen. Je bezoekt bijvoorbeeld de smid voor je zwaarden, de Academie voor je spreukenboeken, de markt voor munten en de herberg voor je hart. Vloeibare moed misschien? Er zijn ook nog 7 andere locaties in de game, waarvan je er één per game gebruikt. Dit voegt variatie toe aan de speelervaring, omdat deze speciale locaties een breed scala aan mogelijkheden hebben.

Zodra je het gevoel hebt dat je over voldoende middelen beschikt, ga je het bos in. Daar kom je verschillende monsters tegen. Deze monsters geven je punten die je kunt toevoegen aan je glorie en sommige bieden onmiddellijke voordelen als ze worden verslagen. De eerste speler die 21 glorie verkrijgt, activeert het eindspel en zodra alle spelers een gelijk aantal beurten hebben gehad, wordt de gildeleider met het hoogste glorietotaal tot winnaar uitgeroepen!

Kingswood beschikt over een actierotatiemechanisme dat spelers in het hart van het spel plaatst.

Elke beurt selecteer je een avonturier en verplaats je hem naar een nieuwe locatie, waarbij je de acties uitvoert die verband houden met zowel de start- als de eindlocatie.

Omdat elke speler dezelfde avonturiers bestuurt, veranderen jouw keuzes de opties van je tegenstander tijdens zijn beurt.

The King has assembled the most prominent town guilds and issued them a challenge: rid the surrounding forest of monsters. Defeating monsters will earn your guild widespread fame and glory!

Players take turns controlling the guild’s adventurers moving about the village. The purpose of traveling to different locations is to either build up new or refresh your existing resources. For example, you will visit the Blacksmith for your swords, the Academy for your spell books, the Market for coins, and the Tavern for your hearts. Liquid courage perhaps? There are also 7 other locations in the game, of which you will use one per game. This adds variety to the playing experience as these special locations have a wide range of abilities.

Once you feel like you have enough resources, you will venture out into the Forest. There you’ll encounter a variety of monsters. These monsters will give you points to add to your glory and some of them provide immediate benefits when they are defeated. The first player to gain 21 glory triggers the end game and once all players have had an equal number of turns, the guild leader with the highest glory total is declared the victor!

Kingswood features an action rotation mechanism that puts players at the heart of the game.

Each turn you select an adventurer and move them to a new location, taking the actions associated with both the starting and ending locations.

Since every player controls the same adventurers, your choices change your opponents options on their turn.