Aanbieding!

Kingdomino age of giants

 17,00

Slechts 1 resterend op voorraad

Beschrijving

Min leeftijd: +8
Aantal spelers 2 a 5
Gem speelduur 15 a 20 min

Dit is de Blue orange versie, incl. NL spelregels,
De reuzen zijn naar Kingdomino gekomen! En ze zullen al je kostbare gebouwen verpletteren als je geen manier kunt vinden om ze naar een van de koninkrijken van je tegenstanders te sturen.

Kingdomino: Age of Giants is een uitbreiding waarvoor je Kingdomino of Queendomino nodig hebt om te spelen. Deze uitbreiding voegt nieuwe dominostenen, nieuwe gigantische tokens, nieuwe uitdagingstegels en extra componenten toe zodat een vijfde speler aan het spel kan deelnemen.

De nieuwe dominostenen worden geschud met die uit het basisspel. Als je tijdens jouw beurt een dominosteen met een reus erop aan je koninkrijk toevoegt, moet je ook een gigantisch fiche toevoegen, waarmee je een kroon naar keuze in jouw koninkrijk kunt bedekken. Als je een tegel met voetstappen aan je koninkrijk toevoegt, mag je een gigantisch fiche uit je koninkrijk verwijderen en aan een tegenstander geven, die vervolgens een kroon in zijn eigen koninkrijk bedekt. Bedekte kronen leveren geen punten op aan het einde van het spel.

Traditionele eindespelbonussen worden ook geëlimineerd. In plaats daarvan worden vóór aanvang van elk spel twee uitdagingstegels getrokken. Deze bieden extra manieren om punten te verdienen. Ontvang bijvoorbeeld 5 bonuspunten voor elke meertegel die uw kasteel omringt of ontvang 20 bonuspunten als uw kasteel zich in een van de vier hoeken van uw koninkrijk bevindt.

The giants have come to Kingdomino! And they will crush all your precious buildings if you can’t find a way to send them off to one of your opponents’ kingdoms.

Kingdomino: Age of Giants is an expansion that requires either Kingdomino or Queendomino to play. This expansion adds new dominoes, new giant tokens, new challenge tiles, and additional components to allow a fifth player to join the game.

The new dominoes are shuffled in with those from the base game. If, on your turn, you add a domino with a giant on it to your kingdom, then you must also add a giant token, covering up any one crown of your choosing in your kingdom. If you add a tile with footsteps to your kingdom, then you get to remove a giant token from your kingdom and give it to an opponent, who then covers up a crown in their own kingdom. Covered crowns do not score points at the end of the game.

Traditional end-of-game bonuses are also eliminated. Instead, before the start of each game, two challenge tiles are drawn. These provide additional ways to earn points. For example, get 5 bonus points for each lake tile that surrounds your castle or get 20 bonus points if your castle is located in one of the four corners of your kingdom.