Aanbieding!

Hannibal & Hamilcar Price of Failure

 9,00

Uitverkocht

Beschrijving

Min leeftijd: +12
Aantal spelers 2
Gem speelduur 40 a 200 min

Publius Claudius Pulcher – nieuwe Romeinse leidersminiatuur en leiderskaart, voor HAMILCAR, plus nieuwe strategiekaarten – Bad Omen, Price of Failure – allemaal een uitbreiding van het HAMILCAR & HAMILCAR Rome vs Carthage-spel.

Claudius Pulcher, een Romeinse consul die, na het negeren van een slecht voorteken, verantwoordelijk was voor de nederlaag in de Slag bij Drepana (249 v.Chr.), waarbij 93 schepen met hun bemanning verloren gingen. Toen de heilige kippen weigerden te eten, gooide Claudius ze in zee en zei: “Aangezien ze niet willen eten, laat ze dan drinken!” Hij luisterde niet naar de Goden en werd door hen zwaar gestraft. Ja, in de oudheid was oorlog een religieuze daad – een van de belangrijkste gebeurtenissen in het leven van een mens. De religieuze ceremonies waren bloedig en ingrijpend. Daarom wilden we een variant hebben die het belang van deze heilige rituelen laat zien. Daarom hebben we aan het HAMILCAR-spel een nieuwe Romeinse leider en twee nieuwe strategiekaarten toegevoegd, gebaseerd op de ramp van Pulcher.

Publius Claudius Pulcher – new Roman leader miniature & leader’s card, for HAMILCAR, plus new strategy cards – Bad Omen, Price of Failure – all expanding the HAMILCAR & HAMILCAR Rome vs Carthage game.

Claudius Pulcher, a Roman consul who, after ignoring a bad omen, was responsible for the defeat at the Battle of Drepana (249 BC), in which 93 ships with their crews were lost. When the sacred chickens refused to eat, Claudius threw them into the sea, saying “Since they do not wish to eat, let them drink!” He didn’t listen to the Gods, and was punished by them seriously. Yes, in ancient times, war was a religious act – one of the most important events in a man’s life. The religious ceremonials were bloody and drastic. That is why we wanted to have a variant showing the importance of these sacred rituals. So, we have added to the HAMILCAR game a new Roman leader and two new strategy cards based on Pulcher’s disaster.