Aanbieding!

Freedom The Underground Railroad

 60,00

Uitverkocht

Artikelnummer: 696859283055 Categorieën: , , , Tags: ,

Beschrijving

Min leeftijd: +13
Aantal spelers 1 a 4
Gem speelduur 60 a 120 min

Vroeg in de geschiedenis van de Verenigde Staten was de slavernij een instituut dat onwrikbaar leek, maar dankzij inspanningen van mannen en vrouwen in het hele land werd het ten val gebracht. In Freedom: The Underground Railroad werken spelers aan het opbouwen van de kracht van de abolitionistische beweging door het gebruik van opmerkelijke figuren en cruciale gebeurtenissen. Door steun voor de zaak te verwerven en slaven naar de vrijheid in Canada te verplaatsen, kunnen de gedachten van Amerikanen worden veranderd en kan het instituut slavernij worden neergehaald.

Freedom is een kaartgestuurd, coöperatief spel voor één tot vier spelers waarin de groep zich inzet voor de abolitionistische beweging om een ​​einde te maken aan de slavernij in de Verenigde Staten. De spelers gebruiken een combinatie van kaarten met figuren en gebeurtenissen uit de vroege onafhankelijkheid tot de burgeroorlog, samen met actiefiches en de voordelen van hun rol om het spel te beïnvloeden.

Spelers moeten de juiste balans vinden tussen het bevrijden van slaven van plantages in het zuiden en het werven van fondsen die hard nodig zijn om de groep in staat te stellen hun abolitionistische activiteiten voort te zetten en de zaak te versterken.

Het doel is niet eenvoudig en naast mensen en gebeurtenissen die een negatieve invloed kunnen hebben op de voortgang van de groep, zwerven er ook slavenvangers over het bord, reagerend op de bewegingen van de slaven op het bord en hopen ze de weggelopen slaven te vangen en stuur ze terug naar de plantages.

Door zorgvuldige planning en samenwerking zou de groep op zijn tijd een einde aan de slavernij kunnen zien.

Early in the history of the United States, slavery was an institution that seemed unmovable but with efforts of men and women across the country, it was toppled. In Freedom: The Underground Railroad, players are working to build up the strength of the Abolitionist movement through the use of notable figures and pivotal events. By raising support for the cause and moving slaves to freedom in Canada, the minds of Americans can be changed and the institution of slavery can be brought down.

Freedom is a card-driven, cooperative game for one to four players in which the group is working for the abolitionist movement to help bring an end to slavery in the United States. The players use a combination of cards, which feature figures and events spanning from Early Independence until the Civil War, along with action tokens and the benefits of their role to impact the game.

Players need to strike the right balance between freeing slaves from plantations in the south and raising funds which are desperately needed to allow the group to continue their abolitionist activities as well as strengthen the cause.

The goal is not easy and in addition to people and events that can have a negative impact on the group’s progress, there are also slave catchers roaming the board, reacting to the movements of the slaves on the board and hoping to catch the runaway slaves and send them back to the plantations.

Through careful planning and working together, the group might see an end to slavery in their time.