Aanbieding!

Food Chain Magnate

 93,00

Uitverkocht

Artikelnummer: 859573004393 Categorieën: , , Tags: ,

Beschrijving

Min leeftijd: +14
Aantal spelers 2 a 5
Gem speelduur 120 a 240 min

“Limonade? Ze willen limonade? Waar gaat het heen met de wereld? Ik wil reclame voor hamburgers op alle kanalen, elke 15 minuten. Wij zijn de thuisbasis van de Original Burger, geen hippie-gezondheidsparadijs. En plaats een reclamebord naast dat nieuwe huis op de hoek. Ik wil dat ze elke seconde naar bier verlangen als ze in hun chique nieuwe tuin zitten.’ De nieuwe managementtrainee beeft voor de CEO en probeert beleefd erop te wijzen dat… “Hoe bedoel je dat we niet genoeg personeel hebben? De HR-directeur rapporteert aan jou. Neem meer mensen aan! Train ze! Maar wat dan ook.” Betaal ze geen echt loon. Ik ben niet in zaken gegaan om arm te worden. En ontsla die discountmanager, ze kost me alleen maar geld. Van nu af aan verkopen we gourmetburgers. Dezelfde onzin, dubbel de prijs. Haal mijn marketingdirecteur hierheen!”

Food Chain Magnate is een zwaar strategiespel over het bouwen van een fastfoodketen. De focus ligt op het opbouwen van uw bedrijf met behulp van een kaartgestuurd (human) resource managementsysteem. Spelers concurreren op een variabele stadsplattegrond door middel van inkoop, marketing en verkoop, en op een arbeidsmarkt voor belangrijke personeelsleden. Het spel kan door 2-5 serieuze gamers in 2-4 uur worden gespeeld.

“Lemonade? They want lemonade? What is the world coming to? I want commercials for burgers on all channels, every 15 minutes. We are the Home of the Original Burger, not a hippie health haven. And place a billboard next to that new house on the corner. I want them craving beer every second they sit in their posh new garden.” The new management trainee trembles in front of the CEO and tries to politely point out that… “How do you mean, we don’t have enough staff? The HR director reports to you. Hire more people! Train them! But whatever you do, don’t pay them any real wages. I did not go into business to become poor. And fire that discount manager, she is only costing me money. From now on, we’ll sell gourmet burgers. Same crap, double the price. Get my marketing director in here!”

Food Chain Magnate is a heavy strategy game about building a fast food chain. The focus is on building your company using a card-driven (human) resource management system. Players compete on a variable city map through purchasing, marketing and sales, and on a job market for key staff members. The game can be played by 2-5 serious gamers in 2-4 hours.