Aanbieding!

Folded Space Terraforming Mars Insert V2

 23,00

Uitverkocht

Artikelnummer: 3800500972619 Categorieën: , , Tags: , ,

Beschrijving

Min leeftijd: +14
Aantal spelers x
Gem duur 60 a 240 min

Opmerking: inzet ontworpen voor games met externe doosafmetingen van 29,5 x 29,5 x 7,1 cm. Merk ook op dat dit de tweede versie van het inzetstuk voor Terraforming Mars is.
Dit inzetstuk is ontworpen om compatibel te zijn met Terraforming Mars® en bevat ruimte voor de uitbreidingen Hellas & Elysium®, Venus Next®, Prelude® en Colonies®. Het ontwerp biedt zowel efficiënte opslag als verbeterde gameplay. Veel van de bakken kunnen tijdens het spel worden gebruikt en ze helpen enorm bij het opzetten en opruimen. De borden en spelersborden fungeren als deksel bovenop de bakjes.
Er is ruimte voor alle kaarten in de hoes.
Nadat de bovenste laag is verwijderd, bevindt zich de tweede laag met trays eronder. Er is ook een derde vierkant bakje voor de oceaantegels in de rechterbovenhoek onder het bakje met de witte blokjes. Van de twee grote verticale bakken is er één voor projectkaarten, en één voor de Prelude-kaarten en de Kolonietegels. De twee smalle verticale bakjes zijn voor de referentiekaarten en de bedrijven. De drie horizontale bakjes zijn voor projectkaarten. Er is ruimte voor alle kaarten om te worden voorzien van kwaliteitshoezen. Alle laden kunnen tijdens het spel worden gebruikt om de componenten te ordenen en de toegang voor alle spelers gemakkelijk te maken. De spelborden en spelregels worden bovenop de centrale bakken geplaatst en fungeren als deksel om de speelstukken in de bakken te houden. De deksel sluit vlak en de doos kan verticaal worden opgeborgen. Als je ze binnen plaatst, ga dan eerst naar de twee spelborden, gevolgd door de zijborden Venus en Koloniën. Ga vervolgens naar de spelersborden en vervolgens naar de uitbreidingsregelboeken. Ten slotte komen de spelregels bovenaan en vullen de doos.
Dit product bestaat uit een flat-pack van 6 Evacore-platen. De bakjes moeten in elkaar worden gezet, wat snel en leuk is, met gewone PVA-lijm. Gedetailleerde instructies zijn inbegrepen in het pakket.

Note: Insert designed for games with external box dimensions of 29.5 x 29.5 x 7.1 cm. Also note that this is the second version of insert for Terraforming Mars.
This insert is designed to be compatible with Terraforming Mars®, and includes space for the Hellas & Elysium®, Venus Next®, Prelude® and Colonies® expansions. The design provides both efficient storage and improved game play. Many of the trays can be utilised during the game, and they greatly aid set-up and clear-away times. The boards and player boards act as a lid on top of the trays.
There is space for all cards to be sleeved.
With the top layer removed there is the second layer of trays underneath. There is also a third square tray for the ocean tiles in the top right corner underneath the tray shown with the white cubes. Of the two large vertical trays, one is for project cards, and one is for the Prelude cards and the Colony tiles. The two narrow vertical trays are for the reference cards and the corporations. The three horizontal trays are for project cards. There is space for all cards to be sleeved with quality sleeves. All the trays can be used during the game to organise the components and make access by all players easy. The game boards and rule books go on top of the central trays and act as a lid keeping the game pieces in the trays. The lid closes flush, and the box can be stored vertically. When placing them inside, first go the two game boards, followed by the Venus and Colonies side boards. Next go the player boards, and then the expansion rule books. Lastly the game rules go on top, filling the box.
This product consists of a flat-pack of 6 Evacore sheets. The trays require assembly, which is quick and fun, using ordinary PVA glue. Detailed instructions are included in the package.