Aanbieding!

Folded Space Terra Mystica Insert

 20,50

Uitverkocht

Artikelnummer: 3800500972602 Categorieën: , , Tags: , ,

Beschrijving

Min leeftijd: +14
Aantal spelers x
Gem duur 60 a 240 min

Deze Campaign 3-inzet is ontworpen om compatibel te zijn met Terra Mystica® en de Fire and Ice®-uitbreiding. Het ontwerp biedt zowel efficiënte opslag als verbeterde gameplay. De bakken kunnen tijdens het spel worden gebruikt en ze helpen enorm bij het opzetten en opruimen. Het inzetstuk is in drie lagen gerangschikt. Er is er één voor elk van de negen facties, en ze hebben een scheidingswand om de grotere gebouwen van de kleinere stukken te scheiden. De gunsttegels zijn gerangschikt met een apart vakje voor elk van de vier sekten om het spel te vergemakkelijken. De terreintegels worden verticaal en schuin opgeslagen, zodat ze snel kunnen worden gesorteerd om het benodigde type te vinden. De borden en regels worden bovenop de bakjes geplaatst en fungeren als deksel, waardoor het spel verticaal kan worden opgeborgen. Eerst volgen de spelregels. Dit wordt gevolgd door het hoofdspelbord, de factieborden en het cultbord. Ga als laatste naar het beurtvolgordebord en de stoffen zak. De insert is ontworpen voor 4 factieborden en het cultbord. Als je een vijfde factiebord toevoegt, gaat het deksel van de doos 2 mm omhoog. Hierdoor kan het spel worden ingepakt voor een spel buitenshuis, en veilig en georganiseerd worden vervoerd. De resterende factieborden en de spelbordvariant moeten, samen met de regels in niet-benodigde talen, worden opgeslagen in de Vuur- en IJsdoos. Dit product bestaat uit een flat-pack van 6 Evacore-platen. De trays moeten in elkaar worden gezet, wat snel en leuk is, met gewone PVA-lijm. Gedetailleerde instructies zijn inbegrepen in het pakket.

This Campaign 3 insert is designed to be compatible with Terra Mystica®, and the Fire and Ice® expansion. The design provides both efficient storage and improved game play. The trays can be utilised during the game, and they greatly aid set-up and clear-away times. The insert is arranged in three layers. There is one for each of the nine factions, and they have a divider to separate the larger buildings from the smaller pieces.The favor tiles are arranged with a separate slot for each of the four cults to aid game play. The terrain tiles are stored vertically and at an angle so they can be quickly sorted through to find the needed type. The boards and rules go on top of the trays acting as a lid, allowing the game to be stored vertically. First goes the game rules. This is followed by the main game board, and the faction boards and the cult board. Lastly go the turn order board and the cloth bag. The insert is designed to hold 4 faction boards and the cult board. Adding a fifth faction board will cause the box lid to lift by 2 mm. This allows the game to be packed ready for a game away from home, and carried safely and organised. The remaining faction boards and the game board variant, together with the rules in languages not needed, should be stored in the Fire and Ice box. This product consists of a flat-pack of 6 Evacore sheets. The trays require assembly, which is quick and fun, using ordinary PVA glue. Detailed instructions are included in the package.