Aanbieding!

Folded Space Roll Player Insert

 23,00

Slechts 1 resterend op voorraad

Artikelnummer: 3800500972978 Categorieën: , , Tags: , ,

Beschrijving

Min leeftijd: +14
Aantal spelers x
Gem duur 60 a 240 min

Opmerking: Insert ontworpen voor games met externe doosafmetingen van 31,8 x 22,7 x 5,0 cm voor de uitbreidingsdoos en 31,8 x 22,7 x 7,3 cm voor de doos. Of als alternatief de Big Box-variant met de afmetingen 31,8 x 22,7 x 12,2 cm.
Insert compatibel met de uitbreidingen Roll Player® en Monsters & Minions® en Fiends & Familiars®. Het ontwerp biedt zowel efficiënte opslag als verbeterde gameplay. Veel van de bakken kunnen tijdens het spel worden gebruikt en ze helpen enorm bij het opzetten en opruimen. De standaard speldobbelstenen worden opgeborgen in het dobbelstenenzakje. Het inzetstuk is in twee afzonderlijke lay-outs in de doos plus één uitbreidingsdoos geplaatst, of als alternatief allemaal samen in de Big Box-variant. De trays in het midden van de doos zijn in twee lagen gerangschikt, met de monsterkaart en XP-kubustrays op de onderste laag. De kaartenbakken bieden ruimte voor alle kaarten die met kwaliteitshoezen kunnen worden ingehoesd. Als je de Big Box-variant van het spel bezit, worden de twee hierboven getoonde sets dienbladen eenvoudigweg op elkaar geplaatst. De overige bakjes worden op de bodem van de Big Box geplaatst, opnieuw met de dobbelstenenzak in de rechter benedenhoek. De trays werken even goed met de metalen munten als met de lenticulaire monterkaarten, die in een hoes kunnen worden gestopt. Er is ook ruimte voor de zes kaarten uit het lockup-pakket. Je kunt ook de minotaurus- en frogkin-spelerborden toevoegen, maar dan heb je een deksellift van 1-2 mm, wat bij dit soort dozen nauwelijks merkbaar is. De lopers uit deze extra borden passen prima in de betreffende loperbakjes. Bij het inpakken van de doos is het laatste dat u moet toevoegen de drie regelboeken. Deze gaan ofwel in de uitbreidingsdoos (zoals links afgebeeld), of bovenop alle trays in de Big Box (zoals rechts afgebeeld). Eenmaal volledig geladen, zijn alle drie de doostypes tot de bovenkant gevuld, waardoor verticale opslag mogelijk is.
Dit product bestaat uit een flat-pack van 5 Evacore-platen. De bakjes moeten in elkaar worden gezet, wat snel en leuk is, met gewone PVA-lijm. Gedetailleerde instructies zijn inbegrepen in het pakket.

Note: Insert designed for games with external box dimensions of 31.8 x 22.7 x 5.0 cm for the expansion box, and 31.8 x 22.7 x 7.3 cm for the retail box. Or alternatively the Big Box variant with dimensions 31.8 x 22.7 x 12.2 cm.
Insert compatible with Roll Player®, and Monsters & Minions® and Fiends & Familiars® expansions. The design provides both efficient storage and improved game play. Many of the trays can be utilised during the game, and they greatly aid set-up and clear-away times. The standard game dice are stored in the dice bag. The insert is arranged in either in two separate layouts in the retail box plus one expansion box, or alternatively all together in the Big Box variant. The trays in the middle of the box are arranged in two layers, with the monster card and XP cube trays on the bottom layer. The card trays have space for all cards to be sleeved with quality sleeves. If you own the Big Box variant of the game, the two sets of trays shown above are simply placed one on top of the other. The remaining trays are placed in the bottom of the Big Box, again with the dice bag in the bottom right corner. The trays work equally well with the metal coins and the lenticular monter cards, which can be sleeved. There is also space for the six cards from the lockup pack. You can add the minotaur and frogkin player boards too, but you will have 1-2 mm of lid lift, which is hardly noticable with this kind of box. The tokens from these additional boards fit fine in the relevant token trays. When packing the box, the last thing to add are the three rule books. These go either in the expansion box (as shown on the left), or on top of all the trays in the Big Box (as shown on the right). Once fully loaded all three box types are filled to the top, allowing for vertical storage.
This product consists of a flat-pack of 5 Evacore sheets. The trays require assembly, which is quick and fun, using ordinary PVA glue. Detailed instructions are included in the package.