Aanbieding!

Folded Space Pulsar 2849 Insert

 14,50

Uitverkocht

Artikelnummer: 3800500972565 Categorieën: , , Tags: , ,

Beschrijving

Min leeftijd: +14
Aantal spelers x
Gem duur 60 a 240 min

Dit Campaign 3-inzetstuk is ontworpen om compatibel te zijn met Pulsar 2849®. Het ontwerp biedt zowel efficiënte opslag als verbeterde gameplay. De bakken kunnen tijdens het spel worden gebruikt en ze helpen enorm bij het opzetten en opruimen. De regels en borden fungeren als deksel bovenop de bakjes. Als de bovenste laag verwijderd is, zie je de tweede laag met trays eronder. Het inzetstuk bevat afzonderlijke trays voor elk van de kleurenspelerstukken, met aparte sleuven voor de kaart en plastic componenten. De andere trays zijn voor de gyrodyne-tegels en de techniekblokjes, fiches met vier kubussen en andere fiches. Wanneer het spel in de doos met het inzetstuk wordt verpakt, worden de hoofdkwartierborden en doeltegels, zoals hier afgebeeld, bovenop de bakken eronder geplaatst, in een daarvoor gemaakte uitsparing. Vervolgens wordt het speelbord er bovenop gelegd. Deze wordt op zijn plaats gehouden door het vierkante vulbakje in de linkerbovenhoek. Merk op dat hoewel er onder het bord enkele bakjes te zien zijn, deze voor de grote zendertegels zijn, die er niet uit kunnen komen als het bord op deze manier is geplaatst. Bovenop het bord komen de regels en vervolgens de resterende gebogen borden, zoals weergegeven. Met alle onderdelen in de doos geplaatst zoals afgebeeld en het deksel erop, kan de doos verticaal worden opgeborgen. Dit product bestaat uit een flat-pack van 4 Evacore-platen. De bakjes moeten in elkaar worden gezet, wat snel en leuk is, met gewone PVA-lijm. Gedetailleerde instructies zijn inbegrepen in het pakket.

This Campaign 3 insert is designed to be compatible with Pulsar 2849®. The design provides both efficient storage and improved game play. The trays can be utilised during the game, and they greatly aid set-up and clear-away times. The rules and boards act as a lid on top of the trays. With the top layer removed you can see the second layer of trays underneath. The insert includes separate trays for each of the colour player pieces, with separate slots for the card and plastic components. The other trays are for the gyrodyne tiles, and the engineering cubes, four-cube tokens and other tokens. When packing the game into the box with the insert, the HQ boards and goal tiles go as shown here, on top of the trays below, in a recess made for them. The game board is then placed on top. This is kept in place by the square filler tray in the top left corner. Note that while some trays can be seen below the board, these are for the large transmitter tiles, which cannot come out with the board positioned in this way. On top of the board go the rules, and then the remaining curved boards as shown. With all the components placed in the box as shown and the lid kept on, the box can be stored vertically. This product consists of a flat-pack of 4 Evacore sheets. The trays require assembly, which is quick and fun, using ordinary PVA glue. Detailed instructions are included in the package.