Aanbieding!

Folded Space Kemet Insert

 20,50

Slechts 1 resterend op voorraad

Artikelnummer: 3800500972695 Categorieën: , , Tags: , ,

Beschrijving

Min leeftijd: +14
Aantal spelers x
Gem duur 60 a 240 min

Insert compatibel met Kemet® en heeft ruimte voor de Ta-Seti®, Seth®, C3K Crossover® en promo power tegeluitbreidingen. Het ontwerp biedt zowel efficiënte opslag als verbeterde gameplay. Veel van de bakken kunnen tijdens het spel worden gebruikt en ze helpen enorm bij het opzetten en opruimen. De planken en spelregels fungeren als deksel bovenop de bakjes. Het inzetstuk is in lagen gerangschikt. Er zijn drie laden voor krachttegels. Er zijn aparte vakken voor het organiseren van de vier niveaus van de vijf kleurtypen, en extra ruimtes voor de promo- en andere aanvullende krachttegels. Er zijn twee lades voor het opbergen van kaarten, één voor verticale opslag van de kleine kaarten en één voor het opbergen van de grote kaarten. Merk op dat de vier gebedsfiches ook in de grote kaartenbak worden bewaard. Alle kaarten kunnen worden voorzien van kwaliteitshoezen. Zodra het inzetstuk in de doos is verpakt, moet u vervolgens het grote spelbord er bovenop plaatsen. Dit wordt gevolgd door het grootste van de vier borden uit de Ta-Seti-uitbreiding en het Seth-spelerbord. Dan moet je de stad Seth- en Osiris-borden toevoegen. Ga ten slotte naar de regelboeken zoals weergegeven. Hierdoor wordt de doos tot aan de bovenkant gevuld en kan het spel verticaal worden opgeborgen. Als je de Matagot zijden opbergzakken bezit, kunnen deze bovenop de krachttegelbakken worden geplaatst. De insteek werkt ook als u uw krachttegels in munthoesjes bewaart. In de onderstaande afbeeldingen wordt ervan uitgegaan dat de vellen op maat zijn gesneden van vier bij vier en dat de ringbandgaten zijn verwijderd. Om ze aan de doos toe te voegen, verwijdert u twee van de power-tegelladen aan de linkerkant van het inzetstuk. Door de vellen in vieren te vouwen zoals afgebeeld kunt u vijf van zulke vellen in deze sleuf opbergen. Je kunt dan de zijden zakjes aan de opening boven de mouwen toevoegen, als je die hebt. Dit product bestaat uit een flat-pack van 7 Evacore-platen. De trays moeten in elkaar worden gezet, wat snel en leuk is, met gewone PVA-lijm. Gedetailleerde instructies zijn inbegrepen in het pakket.

Insert compatible with Kemet®, and has space for the Ta-Seti®, Seth®, C3K Crossover®, and promo power tile expansions. The design provides both efficient storage and improved game play. Many of the trays can be utilised during the game, and they greatly aid set-up and clear-away times. The boards and rule books act as a lid on top of the trays. The insert is arranged in layers. There are three trays for power tiles. There are separate slots for organising the four levels of the five colour types, and additional spaces for the promo and other add-on power tiles. There are two trays for storing cards, one for vertical storage of the small cards, and one for storing the large cards. Note that the four prayer tokens are also stored in the large card tray. All cards can be sleeved with quality sleeves. Once the insert is packed into the box you need to next place the large game board on top. This is followed by the largest of the four boards from the Ta-Seti expansion and the Seth player board. Then you need to add the city of Seth and Osiris boards. Lastly go the rule books as shown. This will fill the box to the top and the game can be stored vertically.If you own the Matagot silk storage bags these can be added on top of the power tile trays. The insert also works if you store your power tiles in coin sleeve sheets. The images below assume the sheets have been cut to size to be four x four, and the ring binder holes have been removed. To add them to the box, remove two of the power tile trays on the left hand side of the insert. By folding the sheets in four as shown you can store five such sheets in this slot. You can then add the silk bags to the gap above the sleeves if you have them. This product consists of a flat-pack of 7 Evacore sheets. The trays require assembly, which is quick and fun, using ordinary PVA glue. Detailed instructions are included in the package.