Aanbieding!

Folded Space Carcassonne Insert

 16,50

Slechts 1 resterend op voorraad

Artikelnummer: 3800500972435 Categorieën: , , Tags: , ,

Beschrijving

Min leeftijd: +14
Aantal spelers x
Gem duur 60 a 240 min

Deze Campaign 3-inzet is ontworpen om compatibel te zijn met Carcassonne® en de eerste vijf uitbreidingen van het spel: Inns & Cathedrals®, Traders & Builders®, The Princess and the Dragon®, The Tower® en The Abbey & Mayor®. De inzet bevat ook drie bonustrays voor gebruik in een van de uitbreidingsdozen om de uitbreidingen Count, King & Robber®, Bridges, Castles and Bazaars®, Hills & Sheep® en Under the Big Top® op te slaan. Nu de bovenste laag van de hoofdspeldoos is verwijderd, kun je de tweede laag met laden eronder zien. Elke meepleset heeft zijn eigen bakje voor de gekleurde onderdelen. De tegelbak van de hoofdkaart is zo ontworpen dat hij verticaal kan staan, lichtjes naar achteren hellend om de tegels vast te houden. Deze bak kan vervolgens worden gebruikt om alle tegels tijdens het spel te ordenen. De kaarttegelsbak heeft een uitsparing aan de bovenkant waarin u de tegelzak kunt opbergen die bij de Traders & Builders-uitbreiding wordt geleverd. De spelborden en spelregels worden bovenop de inlegbakjes geplaatst die als deksel fungeren. Het spel kan verticaal worden opgeborgen en gemakkelijk worden vervoerd omdat het de speldoos volledig vult. De drie bonusladen maken het mogelijk om vier van de resterende uitbreidingen op te bergen in een van de uitbreidingsdozen van 19 x 13,7 x 6,8 cm. Deze bakken bieden opslagruimte voor de uitbreidingen Count, King & Robber®, Bridges, Castles and Bazaars®, Hills & Sheep® en Under the Big Top®. Er zijn twee bakken voor tokens en meeples, en één grote bodemloze bak voor de extra tegels en de bruggen. Dit laatste bakje moet in de doos blijven om te voorkomen dat tegels eruit vallen als ze worden verwijderd. Op de kaarttegelbak is bovenaan ruimte voor de schapenzak. De bakjes hebben dan bovenaan een klein vakje voor de uitbreidingsregels en de grote stadstegels uit de Count, King & Robber®-uitbreiding. Ingepakt kan ook deze doos verticaal worden bewaard, waarbij de bakjes en linialen de doos vullen. Dit product bestaat uit een flat-pack van 4 Evacore-platen. De trays moeten in elkaar worden gezet, wat snel en leuk is, met gewone PVA-lijm. Gedetailleerde instructies zijn inbegrepen in het pakket.

This Campaign 3 insert is designed to be compatible with Carcassonne® and the first five expansions to the game: Inns & Cathedrals®, Traders & Builders®, The Princess and the Dragon®, The Tower®, and The Abbey & Mayor®. The insert also includes three bonus trays for use in one of the expansion boxes to store the Count, King & Robber®, Bridges, Castles and Bazaars®, Hills & Sheep®, and Under the Big Top® expansions. With the top layer removed from the main game box you can see the second layer of trays underneath. Each meeple set has it’s own tray for its coloured components. The main map tile tray is designed to be able to stand vertically, sloping slightly backwards to hold the tiles in. This tray can then be used to organise all the tiles during the game. The map tile tray has a recess in the top which is for storing the tile bag that comes with the Traders & Builders expansion. The game boards and rules are placed on top of the insert trays acting as a lid. The game can be stored vertically, and transported easily as it fully fills the game box. The three bonus trays allow for storage of four of the remaining expansions in any of the expansion boxes sized 19 x 13.7 x 6.8 cm. These trays provide storage for the Count, King & Robber®, Bridges, Castles and Bazaars®, Hills & Sheep®, and Under the Big Top® expansions. There are two trays for tokens and meeples, and one large bottom-less tray for the additional tiles and the bridges. This latter tray should remain in the box to stop tiles falling out when removed. The map tile tray has space on top for the sheep bag. The trays then have a small space on top for the expansion rules and the large city tiles from the Count, King & Robber® expansion. When packed this box too can be stored vertically with the trays and rules filling the box. This product consists of a flat-pack of 4 Evacore sheets. The trays require assembly, which is quick and fun, using ordinary PVA glue. Detailed instructions are included in the package.