Aanbieding!

Folded Space Aeon’s End Insert

 16,50

Slechts 2 resterend op voorraad

Artikelnummer: 3800500972909 Categorieën: , , Tags: , ,

Beschrijving

Min leeftijd: +14
Aantal spelers x
Gem duur 60 a 240 min

Opmerking: inzet ontworpen voor games met externe doosafmetingen van 28,0 x 28,0 x 9,0 cm.
Insert compatibel met Aeon’s End® en biedt ruimte voor talloze uitbreidingen, met ruimte voor 840 kaarten met hoes of 1.300 kaarten zonder hoes. Insert is ook compatibel met de games Aeon’s End: War Eternal® en Aeon’s End: The New Age®. Het ontwerp biedt zowel efficiënte opslag als verbeterde gameplay. Veel van de bakken kunnen tijdens het spel worden gebruikt en ze helpen enorm bij het opzetten en opruimen. De regels fungeren als een deksel bovenop de bakjes. Bij gebruik met de Aeon’s End: The New Age®-versie van het spel is de lade-indeling enigszins anders. Er zijn twee grote kaartladen. Deze hebben geen basis en zijn bedoeld om in de speldoos te blijven. De trays hebben ruimte voor gesleevede kaarten en de kaartverdelers. de belangrijkste grote kaartlade. Het heeft opnieuw geen basis en moet in de speldoos blijven. Alle kaartsleuven zijn ontworpen voor kaarten met mouwen en voor de kaartverdelers van het spel. In deze bak liggen ook de gele brestegels. de laatste kaartlade is een ongebruikelijke lade voor Folded Space, omdat deze op zijn kant in de doos wordt bewaard. Het dienblad heeft een bodem en biedt ruimte voor gesleevede kaarten. De kaartverdelers passen niet in dit bakje, maar wij adviseren in ieder geval om deze alleen voor de kristallen kaarten te gebruiken, zodat duidelijk is wat er in zit. De doos voor Aeon’s End: The New Age® heeft zeer iets kleinere interne afmetingen, wat betekent dat de lade-indeling voor deze versie moet worden aangepast. Hier is het grotere open muntbakje niet nodig en wordt het ondersteboven in de doos geplaatst als vulbakje. De overige tokenbakjes worden er bovenop geplaatst en kunnen in de ruimte voor de spelersmatten worden geschoven. We raden ook aan om de kristallen kaartenbak deze keer eerst in de doos te plaatsen met de matten erop. Bij het opruimen van het spel en het inpakken van de doos worden alle bakjes en matten geplaatst zoals afgebeeld, gevolgd als laatste door de spelregels. Hierdoor wordt de doos tot aan de bovenkant gevuld en is verticale opslag van het spel mogelijk. Dit product bestaat uit een flat-pack van 4 Evacore-platen. De trays moeten in elkaar worden gezet, wat snel en leuk is, met gewone PVA-lijm. Gedetailleerde instructies zijn inbegrepen in het pakket.

Note: Insert designed for game with external box dimensions of 28.0 x 28.0 x 9.0 cm.
Insert compatible with Aeon’s End®, and includes space for numerous expansions, storing 840 sleeved or 1,300 unsleeved cards. Insert is also compatible with the Aeon’s End: War Eternal® and Aeon’s End: The New Age® games. The design provides both efficient storage and improved game play. Many of the trays can be utilised during the game, and they greatly aid set-up and clear-away times. The rules act as a lid on top of the trays. When used with the Aeon’s End: The New Age® version of the game the tray layout is slightly different. There are two large card trays. These have no base and are intended to remain in the game box. The trays have space for sleeved cards and the card dividers. the main large card tray. It is again with no base and should stay in the game box. All card slots are designed for sleeved cards and for the game’s card dividers. This tray also stores the yellow breach tiles. the last of the card trays is an unusual tray for Folded Space in that it is stored on it’s side in the box. The tray does have a base, and has space for sleeved cards. The card dividers do not fit this tray, but in any event we recommend using it for the crystal cards only, making it clear what it contains. The box for Aeon’s End: The New Age® has very slightly smaller internal dimensions meaning that the tray layout has to be adjusted for this version. Here the taller open token tray is not needed and is placed inverted in the bottom of the box as a filler tray. The other token trays are placed on top of it and can be slid out into the space for the player mats. We also recommend placing the crystal card tray inside the box first with the mats on top this time. When clearing the game away and packing the box, all the trays and mats are placed as shown followed lastly by the rule books. This fills the box to the top and allows for vertical storage of the game. This product consists of a flat-pack of 4 Evacore sheets. The trays require assembly, which is quick and fun, using ordinary PVA glue. Detailed instructions are included in the package.