Aanbieding!

Combat Commander Mediterranean

 80,00

Uitverkocht

Beschrijving

Min leeftijd: +12
Aantal spelers 2
Gem speelduur 120 min

Combat Commander: Volume II – Mediterranean (of CC:M) is de uitbreiding op Combat Commander: Europe (“CC:E”). Het hoofdthema van CC:M is de toevoeging van drie nieuwe ‘nationaliteiten’ aan de Combat Commander-familie:

Groot-Brittannië en het Gemenebest
Frankrijk en de geallieerde minderjarigen
Italië en de Axis Minors

Deze tweede module in de Combat Commander-serie bevat eenheden, kaarten en scenario’s die de strijdkrachten van deze landen uitbeelden.

FATE CARDS: Wat Duitsland, Rusland en Amerika in CC:E betreft, heeft elk van de nieuwe nationaliteiten zijn eigen Fate Deck met 72 kaarten, die de historische sterke en zwakke punten benadrukt (schietvaardigheid voor de Britten, waardoor ze minder schoten krijgen maar van hogere kwaliteit; een grotere kans op overgave voor kapotte Italiaanse eenheden; kwaliteitsorders, acties en evenementen voor de Fransen, maar opgezadeld met slechts een “1” weggooimogelijkheid; enz.).

Het Playbook van CC:M bevat het volgende:

12 nieuwe historische scenario’s, elk met minstens één van de drie nieuwe nationaliteiten.
Een bijgewerkte Random Scenario Generator die de nieuwe nationaliteiten en de twaalf nieuwe kaarten bevat, en ook rekening houdt met de eerste jaren van gevechten in 1939 en 1940. Dit willekeurige scenariosysteem biedt een vrijwel eindeloze verscheidenheid aan kaartconfiguraties, strijdmachtstructuren en gevechtssituaties. De herspeelbaarheidswaarde van Combat Commander wordt nog beter met deze nieuwe toevoeging aan de familie.
Een compleet manifest van alle 432 Fate Cards in CC:E en CC:M. Cijferkrakers verheugen zich!
Toegewezen puntwaarden voor alle eenheden, wapens, radio’s en vestingwerken in CC:E en CC:M, waardoor spelers eenvoudig hun eigen scenario’s en gevechtsorders kunnen creëren.
Aanvullende opmerkingen van de ontwerper en speeltips.
En meer…

Combat Commander is een van die zeldzame uitzonderlijke waarden in wargaming – een waarde die keer op keer opnieuw kan worden bekeken, elk met een nieuw verhaal te vertellen.

OPMERKING: Combat Commander: Mediterranean is geen op zichzelf staand spel. Je moet Combat Commander: Europe bezitten om het te kunnen spelen.

Componenten:

352x grote tellers (5/8″)
140x kleine tellers (1/2″)
216x 2,5×3,5 kaarten
6x 2-zijdige 17 x 22 kaarten (twaalf kaarten in totaal)
3x 2-zijdige spelershulpkaarten
1x Speelboek van 32 pagina’s
1x 24 pagina’s regelboek

Combat Commander: Volume II – Mediterranean (or CC:M) is the expansion to Combat Commander: Europe (“CC:E”). CC:M’s main theme is the addition of three new “nationalities” to the Combat Commander family:

Britain & the Commonwealth
France & the Allied Minors
Italy & the Axis Minors

This second module in the Combat Commander Series includes units, cards, and scenarios depicting the fighting forces of these nations.

FATE CARDS: As for Germany, Russia and America in CC:E, each of the new nationalities has its own 72-card Fate Deck highlighting its historical strengths and weaknesses (marksmanship for the British, giving them fewer shots but of higher quality; a higher likelihood of surrender for broken Italian units; quality Orders, Actions and Events for the French but saddled with only a “1” discard capability; etc.).

CC:M’s Playbook will include the following:

12 new historical scenarios, each one including at least one of the three new nationalities.
An updated Random Scenario Generator incorporating the new nationalities and the twelve new maps, as well as allowing for the early years of fighting in 1939 and 1940. This random scenario system provides an almost unending variety of map configurations, force structures, and combat situations. Re-playability value for Combat Commander gets even better with this new addition to the family.
A complete manifest of all 432 Fate Cards included in CC:E and CC:M. Number crunchers rejoice!
Assigned Point Values for all units, weapons, radios and fortifications in CC:E and CC:M, allowing players to easily create their own scenarios and Orders of Battle.
Additional designer’s notes and play hints.
And more…

Combat Commander is one of those rare exceptional values in wargaming – one that can be revisited time and time again, each with a new tale to tell.

NOTE: Combat Commander: Mediterranean is not a stand-alone game. You will need to own Combat Commander: Europe in order to play it.

Components:

352x large counters (5/8″)
140x small counters (1/2″)
216x 2.5 x 3.5 cards
6x 2-sided 17 x 22 maps (twelve maps in total)
3x 2-sided player aid cards
1x 32-page Playbook
1x 24-page Rulebook