Aanbieding!

Cavern Tavern (Retail edition)

 40,00

Uitverkocht

Artikelnummer: 602573121788 Categorieën: , , Tags: ,

Beschrijving

Min leeftijd: +13
Aantal spelers 1 a 6
Gem speelduur 60 a 120 min

In een door oorlog verscheurd land, een magisch land vol heroïsche prestaties en epische speurtochten, is er een plek die nog nooit de toorn heeft gevoeld van de voortdurende en eeuwige oorlog tussen de vijf rijken. Verborgen in de heuvels van Strongcliff, diep in de schaduw van een grot, ligt het best bewaarde geheim sinds vele jaren.

Deze plaats heet de Cavern Tavern.

Cavern Tavern is een spel voor het plaatsen van arbeiders (dobbelstenen) en het beheren van hulpbronnen dat zich afspeelt in een fantasiewereld. Elke speler neemt de rol aan van een arbeider in de herberg. Het is jouw taak om drankjes te serveren, in de keuken te werken, klusjes te doen en bovendien elke gast tevreden te houden, inclusief de vervelende en hebzuchtige barkeeper.

Bij elke beurt kan een speler zijn dobbelstenen toewijzen aan 1 van de 21 locaties in de herberg.

Deze locaties zijn verdeeld in 6 secties. Het hoofdgebied, waar de gasten zich bevinden en waar elke speler een bestelling moet ophalen, de kelder waar alle ingrediënten staan ​​die worden gebruikt om de bestellingen te voltooien, de keuken waar spelers kunnen werken om verschillende beloningen te ontvangen, evenals de klusjes sectie. Het bord bevat ook de Wizards-workshop waar de spelers hulp kunnen zoeken bij het voltooien van de Orders en het kantoor van Nasty the Dwarf waar de spelers kunnen proberen de baas op te zuigen en een collega kwaad te maken.

De spelers moeten de bestellingen zo snel mogelijk voltooien, omdat ze voor elke ronde dat ze te laat zijn, minder punten ontvangen dan de oorspronkelijke waarde van de bestelling.

Als je te laat komt met de Orders, wordt je reputatie bij Nasty the Dwarf ook aangetast, iets dat essentieel is in het spel.

Om u te onderscheiden van andere werknemers en de gunst van uw werkgever te winnen, moet u de bestellingen van uw klanten en de grondstoffeningrediënten vakkundig beheren. Je zult je bewegingen zorgvuldig moeten prioriteren en moeten kiezen uit het soort werk waarmee je het meeste profijt zult hebben van de situatie.

Dus… heb jij wat nodig is? Maak je klaar voor de grootste uitdaging in je leven en ga werken in Cavern Tavern.

In a war torn land, a magical land of heroic feats and epic quests, there is a place that has never felt the wrath of the ongoing and everlasting war between the five realms. Hidden in the hills of Strongcliff , deep in the shadows of a cavern lies the best kept secret for many years.

This place is called the Cavern Tavern.

Cavern Tavern is a worker (dice) placement and resource management game that is set in a fantasy world. Each player assumes the role of a worker in the tavern. Your job is to serve drinks, work in the kitchen, do chores, and on top of that try to keep every guest happy, including the nasty and greedy barkeep.

On each turn, a player can assign his dice to 1 of the 21 locations in the tavern.

These locations are divided in 6 sections. The Main area, where the guests are located and from where each player must pick up an Order, Cellar where all the ingredients that are used to complete the Orders are located, Kitchen where players can work to receive different rewards, as well as the Chores section. Also, the board features the Wizards workshop where the players can seek help for completing the Orders and Nasty the Dwarf’s office where the players can go and try to suck up to the boss and badmouth a coworker.

The players will have to complete the Orders as soon as possible, because for each round they are late, they’ll receive less points than the Order’s original value.

Also, for being late with the Orders, your reputation with Nasty the Dwarf is affected, something that is vital in the game.

To stand out from other workers and gain your employers favor, you’ll need to skillfully manage the orders from your customers and the resource ingredients. You’ll have to carefully prioritize your moves, and choose from what kind of work you’ll profit the most out of the situation.

So… do you have what it takes? Get ready for the biggest challenge in your life, and start working in Cavern Tavern.