Aanbieding!

Aquasphere

 31,50

Uitverkocht

Artikelnummer: 8717953118530 Categorieën: , Tags: ,

Beschrijving

Min leeftijd: +12
Aantal spelers 2 a 4
Gem speelduur 100 min

De AquaSphere is een onderzoeksfaciliteit op de bodem van de zee. Elke speler beheert een team van twee; een ingenieur en een wetenschapper. Bovendien bestuur je verschillende robots. De ingenieur programmeert de robots, de wetenschapper beslist waar hij de robots naartoe stuurt. Het spelbord in AquaSphere heeft twee hoofdgebieden: een onderzoeksstation bestaande uit zes sectoren waarin je wetenschapper experimenten uitvoert en een hoofdkwartier waar je ingenieur toezicht houdt op de voorbereiding van de bots. Tijdens elk van de vier spelrondes speel je meerdere beurten en bij elke beurt kun je:

– Gebruik je ingenieur op het hoofdkantoor om een ​​bot te programmeren; elke ronde kun je kiezen uit drie van de zeven acties.
– Laat je wetenschapper een bot naar een sector brengen om een ​​actie uit te voeren.

Door acties zoals het verbeteren van je laboratorium, het sturen van onderzeeërs, het verzamelen van kristallen en het onderzoeken van octopussen, breid je de vaardigheden van je team uit of verzamel je kennispunten, die nodig zijn om te winnen. Extra uitdagingen vloeien voort uit de beperkte omvang van uw laboratorium, dat is uw persoonlijke voorraad; U kunt de omvang van uw laboratorium vergroten, wat het leven gemakkelijker maakt, maar dit kost kostbare tijd.

AquaSphere is een uitdagend strategie- en tactiekspel met verschillende wegen naar de overwinning, waarvoor planning vooraf en een vakkundig gebruik van kortetermijnkansen vereist zijn.

The AquaSphere is a research facility at the bottom of the sea. Each player manages a team of two; an engineer and a scientist. On top of that you are controlling various robots. The engineer programs the robots, the scientist decides where to send the robots to. The game board in AquaSphere has two main areas: A research station comprising six sectors in which your scientist conducts experiments and a headquarters where your engineer supervises preparation of the bots. During each of the four game rounds, you take several turns, and on each turn you either:

– Use your engineer in the headquarters to program a bot; each round you can choose from three of the seven actions.
– Have your scientist bring a bot to a sector to perform an action.

Through actions such as improving your lab, sending out submarines, collecting crystals, and examining octopuses, you expand the abilities of your team or gather knowledge points, which are necessary to win. Additional challenges result from the limited size of your lab, which is your personal stock; you can increase the size of your lab, which makes life easier, but this costs valuable time.

AquaSphere is a challenging game of strategy and tactics with different paths to victory that requires planning in advance as well as skillful use of short-term opportunities.