Aanbieding!

Antike II

 40,00

Uitverkocht

Artikelnummer: 4280000097095 Categorieën: , , , Tags: ,

Beschrijving

Min leeftijd: +13
Aantal spelers 3 a 6
Gem speelduur 90 a 120 min

Antike II is een uitdagend strategiespel over evolutie en concurrentie tussen oude beschavingen. Oude naties creëren steden, bouwen tempels, bevaren de zeeën en ontdekken nieuwe principes van wetenschap en technologie. Hun legioenen en galeien openen nieuwe nederzettingen en verdedigen hun volk tegen aanvallen van hun vijanden. Er kunnen twee scenario’s worden gekozen omdat het speelbord dubbelzijdig is.

Elke natie probeert oude koningen, geleerden, generaals, burgers en zeevaarders voor zichzelf te winnen. Het land dat als eerste een bepaald aantal (afhankelijk van het aantal spelers) oude persoonlijkheden verwerft, wint het spel!

Leid een van deze naties naar de overwinning, maar pas op voor je vijanden, want zij zullen je steden willen veroveren om je tempels te vernietigen. Het spel is niet afhankelijk van het geluk van dobbelstenen of kaarten, maar van doordachte plannen en bekwame diplomatie.

Antike II verschilt volgens ontwerper Mac Gerdts in verschillende opzichten van de Antike uit 2005. Om te beginnen bezitten spelers nu stadsfiches, waardoor ze een zekere mate van keuze hebben over welke grondstoffen een nieuw gestichte stad zal produceren. Militaire eenheden zijn duurder geworden en de regels voor de verovering van steden zijn aanzienlijk eenvoudiger. De wetenschappelijke vooruitgang werd ook gewijzigd. Er bestaan ​​nu neutrale tempels die kunnen worden vernietigd, waardoor de OP’s van een generaal kunnen worden verdiend, zonder andere spelers te schaden. Het spel bevat twee nieuwe kaarten met een nieuw grafisch ontwerp, en een nieuwe kaart met de naam “BELLONA” (de oude Romeinse godin van de oorlog) is geïntroduceerd om het voordeel van de startspeler tegen te gaan.

Gerdts merkt op dat het belangrijkste doel van al deze veranderingen was om de regels voor de verovering van steden eenvoudiger te maken, en tegelijkertijd meer mogelijkheden te openen om het spel te winnen zonder de noodzaak om andere spelers aan te vallen.

Antike II is a challenging strategy game about evolution and competition among ancient civilizations. Ancient nations create cities, build temples, sail the seas, and discover new principles of science and technology. Their legions and galleys open new settlements and defend their people against attacks from their enemies. Two scenarios can be chosen as the game board is two-sided.

Every nation tries to win ancient kings, scholars, generals, citizens, and navigators for themselves. The nation that acquires a specified number (depending on the number of players) of ancient personalities first wins the game!

Lead one of these nations to victory—but watch out for your enemies as they will want to conquer your cities to destroy your temples. The game depends not on the luck of dice or cards, but on thoughtful plans and skillful diplomacy.

Antike II differs from the 2005 Antike in several ways, according to designer Mac Gerdts. To start, players now own city tokens, which allows them some degree of choice as to which resource a newly founded city shall produce. Military units have become more expensive, and the rules for the conquest of cities are considerably easier. The scientific progresses were altered as well. Neutral temples now exist, which may be destroyed, gaining VPs of a general, without harming other players. The game features two new maps in a new graphical design, and a new card named “BELLONA” (the ancient Roman goddess of war) has been introduced to counter the starting player’s advantage.

Gerdts notes that the main goal of all of these changes was to make the rules for a conquest of cities easier, while also opening more possibilities to win the game without the need to attack other players.