Aanbieding!

The Ancient World Second edition

 53,00

Uitverkocht

Artikelnummer: 040232297007 Categorieën: , , , Tags: ,

Beschrijving

Min leeftijd: +13
Aantal spelers 2 a 4
Gem speelduur 90 min

In een eeuwenoude wereld die door de tijd is vergeten, terroriseren enorme titanen het land. Vijf stammen vluchten al eeuwen voor de Titanen, maar de zaken staan ​​op het punt te veranderen. Groeiende stadstaten beloven een einde te maken aan het terreurbewind, vastbesloten de strijd aan te gaan met de titanen en de wereld voor iedereen veiliger te maken. Elke stadstaat concurreert om de stammen aan te trekken, verlangend naar de kracht van de gecombineerde volkeren, die nu oude tradities achter zich laten in de hoop dat de titanen voor eens en voor altijd verslagen kunnen worden.

In The Ancient World strijden spelers om de grootste en meest invloedrijke stadstaat te laten groeien door burgers, financiën en leger te beheren en door titanen te verslaan. Spelers sturen om de beurt burgers om speciale acties uit te voeren of gebruiken militaire kaarten om titanen aan te vallen. Een van de acties die een burger kan uitvoeren is het bouwen van rijkskaarten, die meer burgers, geld en vaardigheden opleveren.

De invloed van een stadstaat in de wereld wordt gemeten aan de hand van stambanners die hij bezit. Elke rijkskaart heeft een of meer stambanners, en stambanners kunnen ook worden verkregen door titanen te verslaan. Spelers verdienen overwinningspunten (VP’s) voor sets stambanners. Na zes rondes wint de speler met de meeste OP’s van sets stambanners.

In an ancient world forgotten by time, enormous titans terrorize the land. Five tribes have been fleeing from the titans for centuries, but things are about to change. Growing city-states pledge to end the reign of terror, determined to take on the titans and make the world a safer place for all. Each city-state competes to attract the tribes, eager for the strength of the combined peoples, who are now leaving behind old traditions with the hope that the titans can be defeated once and for all.

In The Ancient World, players compete to grow the largest and most influential city-state by managing citizens, treasury, and military and by defeating titans. Players take turns sending citizens to take special actions or using military cards to attack titans. One of the actions a citizen can perform is to build Empire cards, which give more citizens, money, and abilities.

A city-state’s influence in the world is measured by sets of tribe banners that it owns. Each Empire card has one or more tribe banners, and tribe banners can also be gained by defeating titans. Players gain victory points (VPs) for sets of tribe banners. After six rounds, the player with the most VPs from sets of tribe banners wins.