Aanbieding!

1844/1854

 66,50

Uitverkocht

Beschrijving

Min leeftijd: +12
Aantal spelers 3 a 7
Gem speelduur 300 min

De spoorweggeschiedenis van zowel Zwitserland als Oostenrijk kan worden verkend in 1844/1854, twee eerder in eigen beheer uitgegeven ontwerpen – beide gebaseerd op het spelsysteem uit 1829 gemaakt door Francis Tresham – die voor deze nieuwe editie grondig zijn herzien.

In 1844, dat zich afspeelt in Zwitserland, ligt de uitdaging in het runnen van verschillende soorten bedrijven: lokale spoorwegmaatschappijen, die destijds fuseerden om de SBB te vormen, en nationale historische verenigingen hebben verschillende beslissingen nodig en ondersteunen verschillende strategieën. Veel bedrijven beschikken over een bestemmingsstation en ontvangen een groot deel van hun werkkapitaal pas als zij dit station op hun routenetwerk hebben aangesloten. Het spel bevat ook bergbanen, tunnels, particuliere bedrijven en twee verschillende soorten locomotieven, wat voor veel variatie zorgt voor spoorwegliefhebbers en liefhebbers van complexe spellen.

Een bijzonder kenmerk van 1854, dat zich afspeelt in Oostenrijk, is de aandelensplitsing, die een rol speelt in de extra aandelen. Net als in 1844 zijn er fusies van bedrijven, twee soorten locomotieven, tunnels, bergspoorlijnen en particuliere bedrijven. Bovendien werken sommige particuliere bedrijven op een apart spelbord met de regio Steyr.

The railway history of both Switzerland and Austria can be explored in 1844/1854, two previously self-published designs — both based on the 1829 game system created by Francis Tresham — that have been thoroughly revised for this new edition.

In 1844, set in Switzerland, the challenge lies in running different types of businesses: Local railway companies, which merged at that time to form SBB, and national historical societies require different decisions and support different strategies. Many companies have a destination station and receive a large part of their working capital only if they have connected this stations to their route network. The game also features mountain railways, tunnels, private companies and two different types of locomotives, providing for lots of variation for railway enthusiasts and lovers of complex games.

A special feature of 1854, set in Austria, is located in the stock split, which comes into play in the additional shares. As in 1844′, there are mergers of companies, two types of locomotives, tunnels, mountain railways, and private companies. In addition, some private companies operate on a separate game board depicting the Steyr region.